Tag: Imaginarna mjesta

Ogigija [Tema: Imaginarna mjesta]

Ogigija [Tema: Imaginarna mjesta]

| January 5, 2015 | 0 Comments

Ostrvo u zapadnom Mediteranu. U jednoj pećini okruženoj prekrasnom šumom jove, topole i miomirisnih čempresa, živi nimfa po imenu Kalipso. Iznad razjapljenih usta ove pećine raste raskošna vinova loza s grozdovima zrelog grožđa. Četiri potoka bistre vode teku tuda, jedan pored drugog, krivudajući po tlu. Iza njih su meke livade prepune ljubičica i divljeg celera. […]

Continue Reading

Hermafroditsko ostrvo [Tema: Imaginarna mjesta]

Hermafroditsko ostrvo [Tema: Imaginarna mjesta]

| November 9, 2014 | 0 Comments

Lutajući komad zemlje, koji se obično nalazi u blizini lisabonske luke, u Portugaliji. Njegovi stanovnici su polumuškarci, polužene i govore latinski. Hermafroditsku republiku je najvjerovatnije osnovao siro-feničanski bog sunca Elagabalus, ili Helioagabalus, a čudnovate predstave u njegovu čast odvijaju se i dan-danas u brojnim palatama na ovom ostrvu. Posetilac bi mogao da pomisli da se […]

Continue Reading

Čudesna rijeka [Tema: Imaginarna mjesta]

Čudesna rijeka [Tema: Imaginarna mjesta]

| October 12, 2014 | 0 Comments

Pritoka Nila, koja izvire u brdima etiopijskog platoa. Putnici koji jedre niz njene mutne vode, na jednom određenom mjestu naići će na prepreku od džinovskog zida na koji još niko nije uspio da se popne. Međutim, prije nego što dotle stignu, oni će proći kroz jednu bezimenu, ali očaravajuću zemlju. Iz udobnosti svoga broda, vidjeće […]

Continue Reading

Radosna straža [Tema: Imaginarna mjesta]

Radosna straža [Tema: Imaginarna mjesta]

| September 25, 2014 | 0 Comments

Joyeuse garde (Radosna straža), zamak u Engleskoj, na nekoliko dana jahanja od Kamelota. Spoljašnost zamka je presvučena gipsom, a gipsani radovi su hromirani, tako da on sija poput zlata na suncu. Krov mu je od škriljaca i crijepova, razlomljen mnogobrojnim kulama i mostovima koji ih povezuju. Ovaj zamak prvobitno je bio poznat pod imenom Douleureuse […]

Continue Reading

Džundapur [Tema: Imaginarna mjesta]

Džundapur [Tema: Imaginarna mjesta]

| September 19, 2014 | 0 Comments

Mala indijska država kojom vlada jedan radža, na način koji podsjeća na vlastelinsku vlast na engleskom selu. Njegova palata je zdanje iz osamnaestog vijeka, podignuto od vulkanskog kamena u paladijanskom stilu. Ona se uzdiže u jednom valovitom parku, ali zidovi koji je okružuju su trošni, i više ne mogu da spriječe stoku da doluta unutra. […]

Continue Reading

Agzceaziguls [Tema: Imaginarna mjesta]

Agzceaziguls [Tema: Imaginarna mjesta]

| September 14, 2014 | 0 Comments

Planinska pustinjska zemlja na krajnjem sjeveru Čilea, na granici s Bolivijom. Putnici koji žele da posjete Agzceaziguls moraju preći preko uskog planinskog prelaza zvanog Kapija zore, na nekih dvije hiljade stopa iznad nivoa mora, kroz koji teče jedan potok preko žutog i ružičastog korita. Ovaj prelaz dobio je ime po tome što sunce kao da […]

Continue Reading

Agarta  [Tema: Imaginarna mjesta]

Agarta [Tema: Imaginarna mjesta]

| September 4, 2014 | 0 Comments

Drevno kraljevstvo u Šri Lanki (mada neki putnici kažu da se ono nalazi na Tibetu). Agarta je izuzetna uglavnom po tome što se zna da su neki putnici prošli kroz nju nikada to ne shvativši. Nesvjesni toga, oni su vjerovatno zurili u čuveni Univerzitet Znanja, pod imenom Paradesa, gdje se čuvaju duhovna i okultna bogatstva […]

Continue Reading

Adamova zemlja  [Tema: Imaginarna mjesta]

Adamova zemlja [Tema: Imaginarna mjesta]

| August 17, 2014 | 0 Comments

Nalazi se u džunglama Bornea, gdje su Prudonovi, Furijeovi i Kabeovi učenici osnovali koloniju, oko 1850. Smatra se da je ova kolonija veličine jedne trećine Francuske, ali ona vjerovatno nije veća od samog Bornea. Prestonica se sastoji od ogromnih, udobnih kuća sa toplom i hladnom vodom, električnom strujom, centralnim grijanjem i gramofonima (koje su prvi […]

Continue Reading

Morelijeva zemlja [Tema: Imaginarna mjesta]

Morelijeva zemlja [Tema: Imaginarna mjesta]

| July 6, 2014 | 0 Comments

Za ovu zemlju se ne zna gdje se tačno nalazi. Posjetioci bi trebalo da znaju da je cjelokupni društveni život ove zemlje zasnovan na tri osnovna i sveta zakona koji imaju za cilj da iskorijene poroke i zla koja muče druga društva: nijedan građanin ne smije da posjeduje privatnu imovinu, izuzev stvari koje se koriste […]

Continue Reading

Brdo teškoća [Tema: Imaginarna mjesta]

Brdo teškoća [Tema: Imaginarna mjesta]

| July 1, 2014 | 0 Comments

Strmi brijeg na dugom putu od Grada uništenja do Nebeskog grada, koji vodi u Dolinu poniženja, u Kristijanovoj (Hrišćaninovoj) zemlji. Ovo brdo je toliko strmo da putnici često moraju da se popnu na njega četvoronoške. U podnožju brda, dvije staze račvaju se od glavnog puta. Iako su ove staze sada pregrađene zamandaljenim rešetkama neki putnici […]

Continue Reading