Tag: jezik

Jebo vas jezik

Jebo vas jezik

| November 6, 2019 | 0 Comments

nemoj da je nekome palo na pamet da mi kaže kojim jezikom da govorim. ja sam kruševljanka. babe su mi se rodile i udale u istom selu. govorim kosovsko-resavskim dijalektom koji je iskvaren životom u beogradu. ja sam beograđanka. u ličnoj karti mi piše vračar. petnaest godina sam provela u tom gradu. tamo mi živi […]

Continue Reading

Avetna lingvistika

Avetna lingvistika

| September 12, 2014 | 0 Comments

Vi­đi vra­ga! Vi­đi ču­da i opa­ka je­zi­ka, moj ro­đa­če! Vi­đi zlo­sti i pa­ko­sti i đa­vo­lje ra­bo­te, dra­gi ze­mlja­če! Pr­vo nam za­bra­ni­še da go­vo­ri­mo, sa­da vam ne da­ju da zbo­ri­te, a o pi­sa­nju i gra­ma­ti­če­skim gla­vo­lom­ka­ma i na­ka­rad­nim lin­gvi­stič­kim po­gi­bi­ja­ma ma­lo je pa­met­nih ri­je­či, a do­sta je jed­na ri­ječ i kao ogle­da­lo i kao di­jag­no­za. No, […]

Continue Reading

Varijacije na srednjoevropske teme [Tema: Kiš]

Varijacije na srednjoevropske teme [Tema: Kiš]

| May 16, 2014 | 0 Comments

(fragmenat) On sada ima oko pedeset godina – nikako manje od pedeset, može samo više – živi u izgnanstvu (kao Kundera), piše na svom maternjem jeziku, češkom, slovačkom, poljskom, mađarskom, srpsko-hrvatskom (srpskom ili hrvatskom), možda i na jidišu (mada mi se čini odveć mlad za to), kao da piše na nekom mrtvom jeziku, i stoga […]

Continue Reading