Tag: jung

Jung o Ničeovom Zaratustri (3) [Tema: Niče]

Jung o Ničeovom Zaratustri (3) [Tema: Niče]

| September 22, 2018 | 0 Comments

Predavanje III maj 1937. Sada dolazimo na ideju na koju aludira prof. Reichstein, da je trougao jednostrani simbol i uvijek je bio korišćen kao takav. Na primjer, u alhemiji mnogo su koristili trougao u ovoj formi r i ovoj s prvi znači plamen ili vatru, a drugi znači vodu. A, vatra i voda su tipični […]

Continue Reading

Jung o Ničeovom Zaratustri (2) [Tema: Niče]

Jung o Ničeovom Zaratustri (2) [Tema: Niče]

| September 13, 2018 | 0 Comments

  „Vaša vrlina je vaše najdraže Sopstvo. U vama je žeđ prstena: da ponovo dostigne sebe, bori se i povija svaki prsten“. Ovdje ću vam pročitati njemački tekst – ovaj engleski prevod nije sasvim dovoljan: Es ist euer Liebstes selbst, eure Tugend. Des Ringes Durst ist in euch: sich selber wieder zu errichen,  dazu ringt […]

Continue Reading

Jung o Ničeovom Zaratustri [Tema: Niče]

Jung o Ničeovom Zaratustri [Tema: Niče]

| September 4, 2018 | 0 Comments

Karl Gustav Jung Predavanje I maj 1937. Prof. Jung: Dame i Gospodo: Naš prethodni seminar bavio se 26. poglavljem Zaratustre, poglavljem o sveštenicima, ali prije nego što nastavimo želim da napraviim nekoliko primjedbi za dobrobit onih koji nijesu bili ovdje ranije. Zaratustra je veoma delikatan predmet, ali je bila želja pojedinih članova našeg seminara da […]

Continue Reading

Umetnost stavljanja imaginacije u službu života [Tema: Jung]

Umetnost stavljanja imaginacije u službu života [Tema: Jung]

| November 21, 2017 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Za svaku psihoterapiju neuroza analitički orijentisanu, za Jungovu naročito, proučavanje snova ima bitan značaj za dijagnozu, prognozu i terapiju neurotičnog pacijenta. Mi ćemo se ovde samo kratko osvrnuti na glavne teze Jungovog učenja ο snovima. San se ne može okarakterisati, kao što to Frojd misli, generalnim smanjivanjem psihičke delatnosti i »spuštanjem mentalnog […]

Continue Reading

Karl Gustav Jung – Ničeov Zaratustra [Knjiga dana]

Karl Gustav Jung – Ničeov Zaratustra [Knjiga dana]

| November 18, 2017 | 0 Comments

  U maju 1934. godine, u Psihološkom klubu u Cirihu, dr Jung je započeo seminar o Ničeovom delu Tako je govorio Zaratustra. Njegovi slušaoci – osamdesetak muškaraca i žena različitih nacionalnosti i profesija, lekara, analitičara, studenata na obuci – insistirali su da za temu uzme upravo tog autora i upravo to delo. Trenutak u kojem je […]

Continue Reading

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

| October 25, 2017 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Ličnost K. G. Junga, živa i dinamična, radoznala i puna energetskog naboja visokog kvaliteta, stalno podložna promeni i zbog toga neuhvatljiva, strogim naučnim okvirima slabo obuzdana, utisnula je ovakvim svojim odlikama snažan pečat u celokupno njegovo učenje. Naš zadatak da objektivno iznesemo glavne smernice Jungovog učenja, koje je i samo tokom njegovog […]

Continue Reading

Vladeta Jerotić: Jungov životni put [Tema: Jung]

Vladeta Jerotić: Jungov životni put [Tema: Jung]

| October 17, 2017 | 0 Comments

  Piše: Vladeta Jerotić   ŽIVOTNI PUT Karl Gustav Jung rođen je 1875. godine u Kesvilu, kanton Turgau, u Švajcarskoj, kao sin protestantskog sveštenika, u znaku »svinje«. Ovo je Jungov sopstveni humoristični komentar, jer u kineskom kalendaru 1875. godina stoji pod ovim znakom, kao simbolom tame. U svome detinjstvu, kako dobro primećuje Herbert Rid (Herbert […]

Continue Reading

Psihološki tipovi [Tema: Jung]

Psihološki tipovi [Tema: Jung]

| March 3, 2017 | 0 Comments

  Predgovor   Platon i Aristotel! To su ne samo dva sistema nego i tipovi dveju različitih ljudskih priroda, koje se od pamtiveka, pod svima kostimima, više ili manje neprijateljski odnose jedna prema drugoj. Naročito kroz ceo srednji vek, sve do današnjeg dana, tako se borilo, i ta borba je najhitniji sadržaj istorije hrišćanske crkve. […]

Continue Reading

Alhemija [Tema: Jung]

Alhemija [Tema: Jung]

| January 25, 2017 | 0 Comments

  Leksikon osnovnih jungovskih pojmova Helmut Hark   Kada Leksikon o osnovnim pojmovima analitičke psihologije K.G. Junga počinje uvodnim člankom o alhemiji, onda to, osim svog alfabetskog redoslcda, ima još jedan dublji smisao za razumevanje Jungovog dela. Posle postepenog odvajanja od svog učitelja Frojda (1911-1913), uslediloje (sve do 1918. godine) intenzivno suočavanje sa njegovim vlastitim […]

Continue Reading

Sile božanske dospele su u naše ruke, u naše slabašne ljudske ruke [Tema: Jung]

Sile božanske dospele su u naše ruke, u naše slabašne ljudske ruke [Tema: Jung]

| December 6, 2016 | 0 Comments

Leksikon osnovnih jungovskih pojmova – Zlo Helmut Hark Iako pojam zla ne spada u jungovske termine, uvrstili smo ga zato što je Jung tom pojmu dodao nešto novo i usmeravajuće. Cepanje jezgra, atomske bombe i rakete danas nas, na posebno zastrašujući način, suočavaju sa razornim snagama zla (1). Jung se žestoko branio od prilično raširenog […]

Continue Reading