Tag: jung

Alhemija [Tema: Jung]

Alhemija [Tema: Jung]

| January 25, 2017 | 0 Comments

  Leksikon osnovnih jungovskih pojmova Helmut Hark   Kada Leksikon o osnovnim pojmovima analitičke psihologije K.G. Junga počinje uvodnim člankom o alhemiji, onda to, osim svog alfabetskog redoslcda, ima još jedan dublji smisao za razumevanje Jungovog dela. Posle postepenog odvajanja od svog učitelja Frojda (1911-1913), uslediloje (sve do 1918. godine) intenzivno suočavanje sa njegovim vlastitim […]

Continue Reading

Sile božanske dospele su u naše ruke, u naše slabašne ljudske ruke [Tema: Jung]

Sile božanske dospele su u naše ruke, u naše slabašne ljudske ruke [Tema: Jung]

| December 6, 2016 | 0 Comments

Leksikon osnovnih jungovskih pojmova – Zlo Helmut Hark Iako pojam zla ne spada u jungovske termine, uvrstili smo ga zato što je Jung tom pojmu dodao nešto novo i usmeravajuće. Cepanje jezgra, atomske bombe i rakete danas nas, na posebno zastrašujući način, suočavaju sa razornim snagama zla (1). Jung se žestoko branio od prilično raširenog […]

Continue Reading