Tag: Konfučije

Konfučije

| November 21, 2017 | 0 Comments

Ako se država rukovodi principima razuma, siromaštvo i nesreća su sramota; a ako se država ne rukovodi principima razuma bogatstvo i počast su sramota.

Continue Reading

Konfučije

| October 17, 2013 | 0 Comments

Svakog dana ponesi korpu zemlje na isto mjesto i sazidaćeš planinu.                      

Continue Reading