Tag: konstantinović

Da li je trampizam izraz Duha palanke? [Tema: Konstantinović]

Da li je trampizam izraz Duha palanke? [Tema: Konstantinović]

| July 24, 2018 | 0 Comments

Piše: Radivoj Cvetićanin Pisao je protiv barbarogenija onda kad su tradicionalne i konzervativne književne struje forsirale upravo taj projekat naše navodno čedne, nepotrošene civilizacije – mlade rase – koja će spasiti umorni zapadni svet. Spasiti svet varvarstvom! Izazov je za mene pitanje šta bi autor „Filosofije palanke“ rekao za Trampa i trampizam? Da je Tramp […]

Continue Reading

Latinka Perović o knjizi ‘Konstantinović. Hronika’ [Tema: Konstantinović]

Latinka Perović o knjizi ‘Konstantinović. Hronika’ [Tema: Konstantinović]

| September 10, 2017 | 0 Comments

Radivoj Cvetićanin, Konstantinović. Hronika, Dan Graf, Fondacija „Stanislav Vinaver“, Beograd 2017, str. 815 Pred mnogo obeshrabrujućih znakova našeg vremena, knjiga je njegov ohrabrujući znak. Nema više velikih državnih izdavača. Više manjih privatnih izdavača učestvuje u utakmici na tržištu knjige. Specijalizovani, oni se ne žale na konkurenciju. Pored tekuće produkcije, objavljuju se ranije – iz raznih razloga – neobjavljene […]

Continue Reading

Palanka, pozorište normativnosti [Tema: Konstantinović]

Palanka, pozorište normativnosti [Tema: Konstantinović]

| March 17, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (4) Tiranija palanke je tiranija uvida u sve, ili tiranija ove apsolutne jasnosti i javnosti svega. Palanka je nespojiva sa mrakom i sa njegovom demonologijom. Ako ima u njoj uvek poneki izuzetak, ovaj izuzetak ponaša se gramatički: kao potvrda pravila i u slavu njegovu, a sam je dostojan samo prezira i podsmeha. Ono […]

Continue Reading