Tag: London

Jesen Miloša Crnjanskog (1) – U tuđini se gubi volja za radom [Tema: Crnjanski]

Jesen Miloša Crnjanskog (1) – U tuđini se gubi volja za radom [Tema: Crnjanski]

| December 3, 2015 | 0 Comments

Piše: Radovan Popović Teret naroda svog U svojoj izbi, u Kvin kortu 83, u Londonu, Crnjanski živi tavoreći, zapravo sanjajući svoj povratak u domovinu, povratak pun neizvesnosti, ali on želi konačni smiraj u Beogradu. O tome dušu nikome ne otvara, ali iz razgovora s ambasadorom Srđom Pricom i njegovom suprugom Vukicom, koji ga povremeno pozivaju […]

Continue Reading

Samo da izmišljaš, samo da sanjaš. Do kraja (Četrdeset šesta priča)

Samo da izmišljaš, samo da sanjaš. Do kraja (Četrdeset šesta priča)

| May 24, 2015 | 0 Comments

6. Avgust 2009. godine 21:00 Craven Cottage, London Referee: IstvanVad (Hungary) Fulam(Engleska) – Vetra(Litvanija)                3                                       0 Etuhu  57′ A.Johnson 80′,84′ Moll Murphy je toliko bilo dosadno da je duvala balon dok ne pukne i onda ga skidala sa lica. Toliko je željela da se nešto događa, a ništa se nije događalo, danima, mjesecima. Na ulici […]

Continue Reading

Poslednji šou Montija Pajtona – Svetlija strana života

Poslednji šou Montija Pajtona – Svetlija strana života

| August 4, 2014 | 0 Comments

Piše: Dragan Ilić Džon Kliz, Teri Gilijam, Erik Ajdl, Teri Džouns i Majkl Pejlin su u nedelju 20. jula, za ogromne pare, u “O2 areni” u Londonu u dramsko-muzičkom spektaklu uživo izveli neke od svojih najvećih hitova. Širom sveta, u bioskopima poput beogradskog Sinepleksa u “Ušću”, mogli smo da uživo pratimo ovaj trosatni šou. Dve […]

Continue Reading

Budalo matora, što se ne vratiš kući? [Tema: Crnjanski]

Budalo matora, što se ne vratiš kući? [Tema: Crnjanski]

| July 1, 2014 | 0 Comments

Nastavak Razgovarao: Vladimir Bunjac Kako je išlo u Londonu sa pokušajem pisanja? U kapitalističkom svetu literatura je vaša privatna stvar. Piši ako možeš od toga da živiš. Pokušao sam kao pisac, kad već nije moglo nikako drugačije: nisam uspeo da se zaposlim ni kao hotelijer na recepciji hotela, ni kao raznosač knjiga, ni kao šuster, […]

Continue Reading

Nepoznato pismo Miloša Crnjanskog [Tema: Crnjanski]

Nepoznato pismo Miloša Crnjanskog [Tema: Crnjanski]

| November 30, 2013 | 0 Comments

  Priredio: D. Bogutović Kada se posle dugog premišljanja i, ispostavilo se, nepotrebnog strahovanja, odlučio da prekine život u emigraciji, gde je proveo 24 godine i vrati u Beograd, Miloš Crnjanski se u svojoj 72. godini najpre zadržao u Opatiji, kod prijatelja ambasadora Srđana Price i njegove supruge Vukice. Čim se smestio početkom avgusta 1965. […]

Continue Reading

Miljenko Jergović o Crnjanskom [Tema: Crnjanski]

Miljenko Jergović o Crnjanskom [Tema: Crnjanski]

| November 16, 2013 | 0 Comments

Piše: Miljenko Jergović U sumornu i gladnu jesen 1918, u izdanju Društva hrvatskih književnika, objavljena je knjižica s dramom “Maska”, podnaslovljenom kao “poetična komedija”, koju je, između boravaka na frontu, napisao jedan austrougarski vojnik. Podoficir u regimenti sastavljenoj od našijenaca. U autorskoj bilješci o sebi napisao je: “M.C. je mlad. Vojvođanin. Živeo je po selima, […]

Continue Reading

Quo vadis Britanijo i Jugoslavijo [Tema: Pekić]

Quo vadis Britanijo i Jugoslavijo [Tema: Pekić]

| November 7, 2013 | 0 Comments

Ku­da ­Bri­ta­ni­ja ­i­de, ja­sno ­je. Hte­la ­i­li ­ne,vo­le­la­ i­li­ ne, ide­ u­ E­vro­pu. Cela nje­na po­vest za Evro­pu je ­ve­za­na, ali ­je­di­no tako da svo­je au­ten­tične državne cil­je­ve pro­nađe u osva­jan­ji­ma da­le­ko van ovog kon­flik­ti­ma i pro­ti­vrečnim na­ci­o­nal­nim in­te­re­si­ma ra­za­ra­nog kon­ti­nen­ta. Da­nas, osim na ­e­ko­nom­skom ni­vo­u, to vi­š­e­ ni­je­ mo­guće. A Bri­ta­ni­ja ni­kad ne ­ra­di […]

Continue Reading

Korespondencija kao život [Tema: Pekić ]

Korespondencija kao život [Tema: Pekić ]

| October 21, 2013 | 0 Comments

Borislav Pekić Korespondencija kao život (priredila Ljiljana Pekić; predgovor Predrag Palavestra ) Solaris, Novi Sad, 2002) Piše: Teofil Pančić No, svaki metež mi smeta, jer sam navikao da po ceo dan budem sam i to mi savršeno odgovara. Vreme  do 7 uveče, kada se stanovnici kuće okupljaju na izgled je dugo, ali meni uvek prekratko da obavim sve što sam planirao. I stalno sam unekom nedostatku. (Iz pisma Filipu Davidu, 19. 9. 1973) Zašto je Borislav Pekić u proleće ’71. pokupio stvari i odjezdio u London, da se […]

Continue Reading

Embahade – zajedljiva i besna istina Miloša Crnjanskog

Embahade – zajedljiva i besna istina Miloša Crnjanskog

| October 19, 2013 | 0 Comments

Miloš Crnjanski Embahade Službeni glasnik, 2009 Piše: Momčilo Đorgović Svojom zajedljivom i besnom istinom Crnjanski nam omogućava da budemo bolji (ukoliko ga, naravno, čitamo). Za nastupajuće pregovore sa Evropskom unijom Srbija će morati da angažuje 35 timova sa nekoliko hiljada učesnika. Oni bi trebalo da budu eksperti sa dobrim znanjem «tuđinskog» jezika i ne provincijalno […]

Continue Reading

Pekić o prijateljstvu [Tema: Pekić]

Pekić o prijateljstvu [Tema: Pekić]

| August 4, 2013 | 0 Comments

Držanje u škripcu pomoću naklonosti Prijateljstvo ima dvostruki radijus. Prvi je određen našim davanjem, drugi primanjem. Prvi odmerava naš altruizam, drugi – egoizam. Nijedno ne može živeti samo od “ulaza” ili “izlaza” … Smisao svakog prijateljstva neprestano se menja, ali, najčešće, ono traje samo dok ga ima. Prekida se čak kad smisla još ima; nastavlja […]

Continue Reading