Tag: magia sutra

Magia sutra – Treba ovladati celokupnim mogućnostima [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Treba ovladati celokupnim mogućnostima [Tema: Hamvaš]

| February 9, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 8 Treba ovladati celokupnim mogućnostima Nova komplikacija i nova teškoća. Konstatovali smo stalno prisustvo potpune celine egzistencije, prisustvo u svakom čoveku. Znamo i to da stvarnost treba da priznamo u njenoj punoj celini. Kako se zbiva ovo priznanje? Da li tako da ga umom promislim i priznam? Nikako. U prvom redu na taj […]

Continue Reading

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

| February 4, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 7 Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti Ovo prethodno je uslov i posledica sutre. Uslov jer se ništa ne može saznati samo po sebi, bez saznavanja svega ostaloga. Saznavanje dela pretpostavlja saznavanje celine. Svaki noetički trenutak odnosi se na celinu preko posredničkog dela predmeta. U saznavanju delova jedan deo pretpostavlja (dopunjava) drugi, […]

Continue Reading

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije  [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije [Tema: Hamvaš]

| January 20, 2019 | 0 Comments

Magija sutra 6 Egzistencija je stalno u punoj celovitosti dozrela u svakom čoveku Čovek, kaže Bader, nije mikrokosmos, nego, mikroteos. U čovekovom bivstvu udobno može da se smesti bivstvo minerala i kamenova i metala i elemenata. Kako to razumeti? Tako što čovek upozna i razume minerale i kamenove i metale i elemente, i koristi ih, […]

Continue Reading

Magia sutra – Odluka je uvek lični zadatak, to je bila i to će biti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Odluka je uvek lični zadatak, to je bila i to će biti [Tema: Hamvaš]

| January 17, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 5 – Zasnovati bivstvo Bengel kaže da je zasnovati više nego graditi. Reč je o ovom zasnivanju. Ne kao da ne postoji osnova. Nalazi se u objavljenju, eventualno i u misli, ali se još nije probila iz odluke, i nije se realizovala. Zbog toga je crkva (koju objavljenje naziva Božijom državom) misao (briga), […]

Continue Reading

Magia sutra – Temelj je svetinja života [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Temelj je svetinja života [Tema: Hamvaš]

| January 14, 2019 | 0 Comments

IV Temelj je svetinja života To je jedino sa čime se moramo unapred saglasiti. Nekome ko ljudski život ne smatra sakralnom svetinjom, odnosno ako smatra dopustivim laž, prevaru, nasilje prema bilo kom čoveku, nemam šta da mu kažem. Samo ako se saglasimo sa svetinjom života, možemo dalje da razgovaramo. Bela Hamvaš

Continue Reading

Magia sutra – Cilj je svesno očišćen životni poredak [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Cilj je svesno očišćen životni poredak [Tema: Hamvaš]

| January 11, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 3 Cilj je svesno očišćen životni poredak. Odnosno cilj nije skrojen za nisko. Nije posebno individualni i nije posebno zajednički. Životni poredak se čisti na više načina; obredom, disciplinom, samopregorom, zakonima, običajima. Od njih jedan ili više njih katkada uspeju, katkada ne uspeju. Povoljno utiču na mišljenje, i ne dosežu tačku ključanja odluke. […]

Continue Reading

Magia sutra – Sveštenik propoveda, zatim odlazi kući na ručak [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Sveštenik propoveda, zatim odlazi kući na ručak [Tema: Hamvaš]

| January 4, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 2 Ne delovati metodom iz pozadine nego metod svakome tutnuti u ruke   Dejstvo iz pozadine je nejako. Sveštenik propoveda, zatim odlazi kući na ručak. To rade i političar i filozof i moralista. Stigne kući, naročito ako ima mogućnosti, ostvaruje svoje reči i primenjuje nasilje. Šta to znači? Prvo, ko je čuo njegovu […]

Continue Reading

Magia sutra – Prvo je reč, drugo je misao, treće čin [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Prvo je reč, drugo je misao, treće čin [Tema: Hamvaš]

| January 1, 2019 | 0 Comments

  Magia sutra 1 Važno je ne objavljenje učenja, nego preoblikovanje sudbine Sudbinski poredak ovaj put znači treba ovako uspostaviti: prvo je reč, drugo je misao, treće čin. Reč je zato na prvom mestu, jer, zna se, nema misli bez reči. Ali naročito zato što reč (objavljenje) postoji još pre nego što postojim ja. Reč […]

Continue Reading

Magia sutra – Uvod [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Uvod [Tema: Hamvaš]

| December 27, 2018 | 0 Comments

  Na začelu počela se zbio pokušaj duhovnih sila da se osamostale i da same sobom ovladaju neograničeno. One su htele da ostvare takav autokratski i egocentrični životni poredak koji isključuje svakoga drugoga. Ovaj pokušaj proživljavanja egzistencije same po sebi naziva se satansko krvoproliće. Pokazalo se da je ovaj put neprohodan. Ispostavilo se da je […]

Continue Reading