Tag: magia sutra

Magia sutra – Tako je shvatljiva sloboda [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Tako je shvatljiva sloboda [Tema: Hamvaš]

| May 15, 2019 | 0 Comments

  Magia sutra 13   Sloboda nije društveni i nije moralni i nije psihološki i nije naučni termin, nego egzistencijalni termin. Čovek nije slobodan u društvu, nije u moralnoj strukturi, u usmeravanju psihičkog života, fizički, odnosno nije slobodan u nekoj parcijalnoj objektivaciji celine (sve, ukupno) egzistencije, nego u celoj egzistenciji. Greška je primenjivati slobodu na […]

Continue Reading

Magia sutra – Oznaka celine nije 1 nego 3 [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Oznaka celine nije 1 nego 3 [Tema: Hamvaš]

| April 8, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 12 Posledica je parcijalna objektivacija Šta znači konstantno prisustvo celine egzistencije? Sve što primećujem delimična je objektivacija ove celine. Zvuči kao paradoks, ali nije paradoks. Ono što čovek može da vidi, bez izuzetka su objekti koji su međusobno posebno razgraničeni. On i ne može da zapazi drugo do ovakve objekte koji se od […]

Continue Reading

Magia sutra – Stalno prisustvo celine [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Stalno prisustvo celine [Tema: Hamvaš]

| April 1, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 10 i 11     Ishodište Prvih devet sutri bilo je uvodnolostavljanje temelja. Sama stvar tek sad sledi. O čemu je zapravo reč? Treba potražiti ono mesto na kojem je čovek u stanju da realizuje reč. Ishodište je da u čoveku postoji namera. Kao što u najvećem broju slučajeva uistinu i postoji. Ali […]

Continue Reading

Magia sutra –  Egzistencija saznanje – ostvarenje. Univerzalni čovek [Tema: Hamvaš]

Magia sutra –  Egzistencija saznanje – ostvarenje. Univerzalni čovek [Tema: Hamvaš]

| March 18, 2019 | 0 Comments

  Magia sutra 9 Tri aksioma na kojima je izgrađena Magia sutra su sledeći: egzistencija je u svakom čoveku zrela konstantno i u potpunoj celini, stvarnost treba priznati u njenoj punoj celovitosti, treba ovladati ukupnom mogućnošću. Prvo se odnosi na egzistenciju, drugo na saznanje, treće na realizaciju. Priroda prvog je ontološka, drugog teorijsko-saznajna, trećeg moralna […]

Continue Reading

Magia sutra – Treba ovladati celokupnim mogućnostima [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Treba ovladati celokupnim mogućnostima [Tema: Hamvaš]

| February 9, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 8 Treba ovladati celokupnim mogućnostima Nova komplikacija i nova teškoća. Konstatovali smo stalno prisustvo potpune celine egzistencije, prisustvo u svakom čoveku. Znamo i to da stvarnost treba da priznamo u njenoj punoj celini. Kako se zbiva ovo priznanje? Da li tako da ga umom promislim i priznam? Nikako. U prvom redu na taj […]

Continue Reading

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

| February 4, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 7 Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti Ovo prethodno je uslov i posledica sutre. Uslov jer se ništa ne može saznati samo po sebi, bez saznavanja svega ostaloga. Saznavanje dela pretpostavlja saznavanje celine. Svaki noetički trenutak odnosi se na celinu preko posredničkog dela predmeta. U saznavanju delova jedan deo pretpostavlja (dopunjava) drugi, […]

Continue Reading

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije  [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije [Tema: Hamvaš]

| January 20, 2019 | 0 Comments

Magija sutra 6 Egzistencija je stalno u punoj celovitosti dozrela u svakom čoveku Čovek, kaže Bader, nije mikrokosmos, nego, mikroteos. U čovekovom bivstvu udobno može da se smesti bivstvo minerala i kamenova i metala i elemenata. Kako to razumeti? Tako što čovek upozna i razume minerale i kamenove i metale i elemente, i koristi ih, […]

Continue Reading

Magia sutra – Odluka je uvek lični zadatak, to je bila i to će biti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Odluka je uvek lični zadatak, to je bila i to će biti [Tema: Hamvaš]

| January 17, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 5 – Zasnovati bivstvo Bengel kaže da je zasnovati više nego graditi. Reč je o ovom zasnivanju. Ne kao da ne postoji osnova. Nalazi se u objavljenju, eventualno i u misli, ali se još nije probila iz odluke, i nije se realizovala. Zbog toga je crkva (koju objavljenje naziva Božijom državom) misao (briga), […]

Continue Reading

Magia sutra – Temelj je svetinja života [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Temelj je svetinja života [Tema: Hamvaš]

| January 14, 2019 | 0 Comments

IV Temelj je svetinja života To je jedino sa čime se moramo unapred saglasiti. Nekome ko ljudski život ne smatra sakralnom svetinjom, odnosno ako smatra dopustivim laž, prevaru, nasilje prema bilo kom čoveku, nemam šta da mu kažem. Samo ako se saglasimo sa svetinjom života, možemo dalje da razgovaramo. Bela Hamvaš

Continue Reading

Magia sutra – Cilj je svesno očišćen životni poredak [Tema: Hamvaš]

Magia sutra – Cilj je svesno očišćen životni poredak [Tema: Hamvaš]

| January 11, 2019 | 0 Comments

Magia sutra 3 Cilj je svesno očišćen životni poredak. Odnosno cilj nije skrojen za nisko. Nije posebno individualni i nije posebno zajednički. Životni poredak se čisti na više načina; obredom, disciplinom, samopregorom, zakonima, običajima. Od njih jedan ili više njih katkada uspeju, katkada ne uspeju. Povoljno utiču na mišljenje, i ne dosežu tačku ključanja odluke. […]

Continue Reading