Tag: Mario Vargas Ljosa

Rečnik zaljubljenika u Latinsku Ameriku [Tema: Ljosa]

Rečnik zaljubljenika u Latinsku Ameriku [Tema: Ljosa]

| November 25, 2019 | 1 Comment

    Predgovor za knjigu Rečnik zaljubljenika u Latinsku Ameriku Izdavač: Službeni glasnik Latinsku Ameriku sam otkrio tek šezdesetih godina u Parizu. Do tada sam bio mladi Peruanac koji je, osim pisaca svoje zemlje, čitao isključivo sevemoameričke i evropske pisce, a među njima u prvom redu francuske. Izuzev nekoliko slavnih imena, poput Pabla Nerude i […]

Continue Reading

Mario Vargas Ljosa – govor prilikom primanja Nobelove nagrade [Tema: Nobelovci]

Mario Vargas Ljosa – govor prilikom primanja Nobelove nagrade [Tema: Nobelovci]

| February 22, 2016 | 0 Comments

  Naučio sam da čitam kada sam imao pet godina. To je najznačajnija stvar koja mi se u životu desila. Bezmalo sedamdeset godina kasnije jasno se sjećam kako je ta magija, prenošenje reči iz knjige u slike, obogatilo moj život, probijajući granice vremena i prostora i omogućivši mi da putujem s kapetanom Nemom dvadeset hiljada […]

Continue Reading

Mario Vargas Ljosa: Kultura slobode

Mario Vargas Ljosa: Kultura slobode

| August 20, 2013 | 0 Comments

Piše: Mario Vargas Ljosa Naj­e­fekt­niji argu­menti pro­tiv glo­ba­li­za­cije obično nisu u vezi sa eko­no­mi­jom. Uspe­šniji su napadi koji potegnu soci­jalne i etičke teme, i, nada­sve, kul­turne. Takvi argu­menti izro­nili su iz one gužve u Sije­tlu 1999. godine, a u novije vreme čuli smo nji­hove rezo­nance i u Davosu, Bang­koku i Pragu. Oni kažu sledeće: Nesta­nak […]

Continue Reading