Tag: Milo

Kad je Milo bio mali

Kad je Milo bio mali

| June 12, 2015 | 0 Comments

Nje­go­vo ime je si­no­nim. Si­no­nim sve­ga što nas je sna­šlo. A zna­mo šta nas je sna­šlo u ovoj ne­iz­dr­ži­voj si­no­ni­mi­ji što nas mu­kom go­li­ca i za­smi­ja­va. Baš je smi­je­šno ko­li­ko je stra­šno… Nje­go­vo ime je sim­bol. Ap­so­lu­tan i ko­na­čan, pot­pu­no po na­šoj mje­ri. Sim­bol ko­ji ima vi­še ve­ze sa svim dru­gim ne­go sa po­li­ti­kom. Sim­bo­li­ka […]

Continue Reading

Hajde da se volimo

Hajde da se volimo

| December 13, 2013 | 0 Comments

Čekao čovjek, čekao, pa dočekao domaćine po mjeri. Braću po oružju iz onih davnih vremena kad su svi bili neko drugi, a sada su svi prvi. Došao čovjek u Beograd, pa šta? Pa ništa. U Beograd mnogi dolaze, ništa neobično. Neobično je što ga nije bilo desetak godinica i neobično je to da je taj […]

Continue Reading

Za zlo spremni

Za zlo spremni

| November 29, 2013 | 0 Comments

Spremni da prihvate zlo. Spremni da počine zlo. Spremni da zlo proglase za dobro. Spremni da u dobru vide zlo. Može se nastaviti opaki gradacijski niz koji kao udav steže naše bitisanje. Ujedaju osinjaci zlih riječi. Gorče zalogaj, mute pogled, oplićaju udisaj, osnaže uzdah. Roje se, nasrću, sikću. Čekamo bolje. Bolje ljude, bolje dane, bolje […]

Continue Reading

Milo Prvi i Petar Drugi

Milo Prvi i Petar Drugi

| October 25, 2013 | 0 Comments

Tragikomičesko sobitie na početku 21. vijeka Lica: Milo Prvi i Petar Drugi Milo Prvi, lijep, visok, krasan, naočit, znamenit, britak i raspoložen, pristupa svečanim paradnim korakom: – Zdravo, kolega i zemljače! Petar Drugi (zamišljen sa bolnim osmejkom): – Pomaga Bog, krasni đetiću! Milo Prvi: – Dragi kolega, ja u Boga baš i ne vjerujem, a […]

Continue Reading

Laboratorija

Laboratorija

| September 27, 2013 | 0 Comments

Sastaše se stari znanci, stari dugari, Milo i Ivica. Nekome bi više odgovaralo Ivan (da ne konstatujemo Grozni) i Miloica (umalo ne zucnuh – mali). Bili su zajedno mnoge bitke, kobajagi se malo i svađali uz bezopasno prangijanje, pa su, nakon svega, opet tamo gdje su i bili – u sedlu, na grbači. Aleksandar Vučić […]

Continue Reading

Poltronske brigade

Poltronske brigade

| September 13, 2013 | 0 Comments

Nekada davno, ili to bijaše juče, drug Tito se vajkao pripitom ruskom ambasadoru kako ga starost sustiže i kako i vječni, bogme, moraju umirati. Drug Vidoje, čelnik tadašnjih crnogorskih komunista, koji prisustvovaše razgovoru, bolno je zavapio: Druže Tito, dozvolite da ja umrem umjesto Vas! Drug Tito je samo prezrivo otpuhnuo tompusov dim u pravcu druga […]

Continue Reading

Odbrana i zaštita

Odbrana i zaštita

| August 29, 2013 | 0 Comments

Mnogi se sjećaju naših dražesnih profesora – predavača slavne ONO i DSZ. Bjehu to živopisna vremena, donekle šarena, a uglavnom bojadisana ružičastom titoističkom bojom umekšane diktature. Nešto mislim da nas je to umekšanje skupo stajalo i da su slovenska braća i ostali koji imahu tvrdu diktaturu mnogo prije izašli iz mračnog tunela i laguna sužene […]

Continue Reading

Bluziranje

Bluziranje

| May 31, 2012 | 1 Comment

Tako je to.Fantastično kao život i priključenija. Časna riječ – slušam Šopena, a pišem o Džeju i političarenju… U Srbijici milokrvni Toma, od milja Tomas, pobjedio čistokrvnog Borisa. Grobarska lopata zaklanja lažno sunce. Ili – od lopate ne možete pobjeći. Ili – lopata je izvjesna nakon smrti… Karasevdišem pod tušem, soliram, Džej varijanta: kome noćas […]

Continue Reading