Tag: neuroze

On neće nikada biti zdrav sve dok ima ovaj strah [Tema: Kafka]

On neće nikada biti zdrav sve dok ima ovaj strah [Tema: Kafka]

| June 30, 2014 | 0 Comments

  Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – IV Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Može nekome da izgleda pomalo uprošćeno i svojstveno psihijatrima da raznolike teškoće i raznovrsne prepreke sa kojima se susreće i na kojima pada jedan […]

Continue Reading

Hronične neuroze Franca Kafke [Tema: Kafka]

Hronične neuroze Franca Kafke [Tema: Kafka]

| June 12, 2014 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – I Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Smiluj se na mene, grešan sam do u najskriveniji kutak svoga bića. A imao sam dara, sklonosti koje nisu bile sasvim za preziranje, male dobre […]

Continue Reading