Tag: ništa ne postoji

Ništa ne postoji [Tema: Zen]

Ništa ne postoji [Tema: Zen]

| January 16, 2014 | 0 Comments

Dok je još bio mlad učenik zena, Jamaoka Tešu je išao od jednog učitelja do drugog. Svratio je i kod Dokuona iz Šokokua. Želeći da pokaže šta je postigao, reče: “Um, Buda i osjećajna bića, na kraju krajeva, ne postoje. Prava priroda svih pojava je praznina. Ne postoji spoznaja, ni zabluda, ni mudrost, ni prosječnost. […]

Continue Reading