Tag: odbrana i poslednji dani

Odbrana i poslednji dani (6) – Sedeo je na obali i buljio u talase [Tema: Pekić]

Odbrana i poslednji dani (6) – Sedeo je na obali i buljio u talase [Tema: Pekić]

| January 22, 2015 | 0 Comments

Jako sam želeo da se i meni dogodi davljenik. Bilo kakav. Mogao je biti i običan, mali davljenik, narodna masa, što reko drug Ozren. Malerozan, kakav sam, nisam se smeo nadati direktoru banke. Hvalio bih boga i za ćatu, čak i za noćnog čuvara. Prokurista bi, istina, bio izgledniji, ali ja nisam bio u položaju […]

Continue Reading

Odbrana i poslednji dani (5) – Kao da sam celog života po vodi pisao [Tema: Pekić]

Odbrana i poslednji dani (5) – Kao da sam celog života po vodi pisao [Tema: Pekić]

| January 9, 2015 | 0 Comments

Osim Andraša, drugovao sam ponajviše sa decom iz predgrana. Sa starijim kupačima bio sam na odstojanju. Dobar dan — dobar dan. Takva je bila priroda službe. Dostojanstvo se moralo čuvati. Bio sam državni službenik, pod uniformom i zakletvom, nisam smeo da se upuštam. I vi ste, jamačno, svi na državnim jaslama, pa znate na šta […]

Continue Reading

Odbrana i poslednji dani (4) – Sve će se završiti kako mi je suđeno i kako je najbolje za sve [Tema: Pekić]

Odbrana i poslednji dani (4) – Sve će se završiti kako mi je suđeno i kako je najbolje za sve [Tema: Pekić]

| December 18, 2014 | 0 Comments

Najzad su me na miru ostavili. Osim redara sa hranom niko više nije dolazio. Jedino su bušu otvarali da vide kako napredujem i treba li mi šta. Naredio im sigurno g. Oberleutnant dr Kulman. A bilo je dogovoreno da lično po izjavu dođu. Kulman je kazao da je nikako po ključaru ne šaljem, nego samo […]

Continue Reading

Odbrana i poslednji dani (3) – Ustanovim odmah da mi je taj Sokrat sabrat u nevolji [Tema: Pekić]

Odbrana i poslednji dani (3) – Ustanovim odmah da mi je taj Sokrat sabrat u nevolji [Tema: Pekić]

| December 5, 2014 | 0 Comments

  A ovo što protivno nameri pišem, nije što mi je jutros, zorom saopšteno da je advokatova odbijena, ona sa Francetom Ferdinandom, Dukađinijem i takvim izmotavanjima, i da za mene, kako rekoše, nema više pravnog leka. Nije to razlog. Razlog je što sam još za vreme istrage otišao u zatvorsku čitaonicu. Soba golema — lagum. […]

Continue Reading

Odbrana i poslednji dani (2) – Nikad ne bih postao filozof da najpre nisam bio budala [Tema: Pekić]

Odbrana i poslednji dani (2) – Nikad ne bih postao filozof da najpre nisam bio budala [Tema: Pekić]

| November 28, 2014 | 0 Comments

  (nastavak) Posle, o Bogojavljenju, kad su mi petnaest presudili, još malo pa punu kapu, evo ga opet g. poručnik dr Kulman, kome i ako poričeš, i ako priznaješ, ugoditi ne možeš, takav je to nastran čovek. Stade me, kučkoder, ubeđivati kako duši treba da olakšam. Dobro — rekoh — da olakšamo. So, endlich — […]

Continue Reading

Odbrana i poslednji dani (1) – Mi bi se i u raju klali  [Tema: Pekić]

Odbrana i poslednji dani (1) – Mi bi se i u raju klali [Tema: Pekić]

| November 22, 2014 | 0 Comments

Dragoslavu Mihailoviću “Ali već je vreme da odlazim, ja u smrt, vi u život, A ko od nas ide boljem spasenju, to niko ne zna osim Bog.” (Platon: Odbrana Sokratova) IZJAVA I KRATKA BIOGRAFIJA ANDRIJE A. GAVRILOVIĆA IZ NOVOG SLANKAMENA, ZAKLETOG SPASIOCA DAVLJENIKA, SADA EMIGRANTA U ZAPADNOJ NEMAČKOJ. PRILOŽENA UZ MOLBU ZA DOZVOLU DA SE […]

Continue Reading