Tag: petar sloterdajk

Sioranove vježbe [Tema: Sioran]

Sioranove vježbe [Tema: Sioran]

| June 19, 2014 | 0 Comments

Piše: Peter Sloterdajk I zadnji lik koji bih volio prezentirati u ovim uvodnim razmatranjima, rumunski aforističar Emile M. Cioran, rođen 1911., koji je od 1937. do 1995. živio u Parizu, može se pripisati velikom okretanju o kojem se na ovom mjestu raspravlja. On je za nas važan informator, jer se kod njega može promatrati kako […]

Continue Reading