Tag: prah

Kapi – Na velikoj njivi pod kućom

Kapi – Na velikoj njivi pod kućom

| September 7, 2012 | 0 Comments

Na velikoj njivi pod kućom, tegleći sunce na leđima, izoravao je čitave regimente rimskih legionara, keltske horde, zajapurene azijatske buljuke, janičare, akindžije, čarkare, spahije, anadolske gazije, srpsku pješadiju… Vazduh mu je sada težak kao raskvašeni vuneni prekrivač. Je li to ova zemlja što curkom mrtvog praha sipi između prstiju? Čim se sunce prospe, pokriva se […]

Continue Reading