Tag: Predrag Matvejević

Predrag Matvejević

| July 14, 2019 | 0 Comments

Naše narode su pljačkali mnogi, i Turska i Austrija, ali nas niko nije opljačkao kao naši rodoljubi.

Continue Reading

Klaudio Magris – Za jednu filologiju mora [Tema: Mediteran]

Klaudio Magris – Za jednu filologiju mora [Tema: Mediteran]

| February 25, 2019 | 0 Comments

    Uvod u “Mediteranski brevijar”   Piše: Klaudio Magris Na jednoj stranici “Mediteranskog brevijara”, Predrag Matvejević priča o tome kako je u Aleksandriji sreo katalonskog urara koji je uporno nastojao, rvući se s krajnjim nedostatkom podataka, sastaviti katalog čuvene biblioteke, najveće u cijelom antičkom svijetu, koju je uništio kalif Omar. Filologija mora – za […]

Continue Reading

Nijedan čovek, posle Venecije, ne može biti, onaj koji je pre bio

Nijedan čovek, posle Venecije, ne može biti, onaj koji je pre bio

| February 20, 2017 | 0 Comments

  Geopoetička posvećenost Piše: Božo Koprivica O DRUGOJ VENECIJI PREDRAGA MATVEJEVIĆA Za travke što rastu oko bunara, ispod balkona, na bunjištima i ruševinama, Predrag Matvejević veli da su siročad, biljni proleterijat. Kao da ovom duhovnom opaskom podseća na svoje mesto u jugoslovenskoj književnosti. Mesto na književnoj levici. (Lozinka – Benjamin, Breht, Berlinguer.) Na njegovu borbu sa vetrenjačama, higijenski […]

Continue Reading

Predrag Matvejević: Po – etika Danila Kiša [Tema: Kiš]

Predrag Matvejević: Po – etika Danila Kiša [Tema: Kiš]

| September 28, 2016 | 0 Comments

Piše: Predrag Matvejević Pišući o Danilu Kišu dolazio sam svaki put u iskušenje da skraćujem i brišem veći dio onog što sam napisao. Tako je nastalo više verzija ovoga eseja; u onima koje su mi izgledale manje loše ostajalo je premalo teksta. Taj očevidni neuspeh možda ipak nije bio posve uzaludan: poticao je na istraživanje […]

Continue Reading

Predrag Matvejević: Jugoslavenska ideja

Predrag Matvejević: Jugoslavenska ideja

| November 24, 2014 | 0 Comments

Postoji jugoslavenstvo koje ne mora biti ni državnost ni nacionalnost, koje ne zaboravlja i ne briše zajednički dio prošlosti i povijesti u kojima su naraštaji dijelili ideje i ideale, nade i zablude, oduševljenja i razočaranja. Jugoslavenska ideja bila je nekoć Južnim Slavenima putokaz u povijesti, ponekad i luč koja je sjala u tami. Rađala se, […]

Continue Reading

Predrag Matvejević: Requiem za jednu ljevicu

Predrag Matvejević: Requiem za jednu ljevicu

| June 8, 2014 | 0 Comments

Piše: Predrag Matvejević Možda nije slučajno dio ljevice dobio ime upravo po otoku: “Korčula”; sudjelovati “na Korčuli”, pridružiti joj se, napustiti je, podržati, zabraniti. Tako se skraćivao naziv “Korčulanske ljetne škole”. Bila je otokom slobodnog mišljenja. Oličavala je našu ljevicu. Trajala je desetak godina. Ukinuta je 1974: zapravo uskraćena su joj “sredstva”, tj. mogućnost da […]

Continue Reading

Predrag Matvejević – Mediteranski brevijar

Predrag Matvejević – Mediteranski brevijar

| July 20, 2012 | 0 Comments

Predrag Matvejević Mediteranski brevijar V.B.Z., Zagreb, 2006. Impresije Slavna Matvejevićeva knjiga zapljuskuje nas mirisima i čudima Mediterana koji traje i pupolja u sukrvici našeg nasljeđa. Pokatkad nas krasnopis ostavlja nasukane na pripeci neutažive čežnje i iznevjerenih očekivanja koju ova divovska tema nudi i razjaruje. Na talasima krasnoga Mediterana, na njegovim čarnim žalima, otocima i hridima, […]

Continue Reading

Zalasci [Tema: Jadran]

Zalasci [Tema: Jadran]

| June 27, 2012 | 0 Comments

Esej Na istočnoj obali Jadrana, od Trsta i Istre do Valone i Karaburuna, sunce na zalasku polegne na površinu mora i utone u nju. Na zapadnoj strani, od venetskih laguna do školjeva Salenta, zađe na kraju dana za bregove i hridi. U dalmatinskom primorju skovana je riječ suton, koju znalci dovode u vezu s korijenima […]

Continue Reading