Tag: priručnik fantastične zoologije

Bazilisk [Tema: Fantastična zoologija]

Bazilisk [Tema: Fantastična zoologija]

| February 7, 2018 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero)  Tokom vekova bazilisk podleže promenama na ružnije i još strašnije, a sada pada u zaborav. Njegovo ime znači „mali kralj”; za Plinija Starijeg (VIII, 33) bazilisk je zmija koja na glavi ima svetli beleg u obliku krune. Počev od srednjeg veka postaje krunisani četvoronožni petao […]

Continue Reading

Mandragora [Tema: Fantastična zoologija]

Mandragora [Tema: Fantastična zoologija]

| January 4, 2018 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero)  Kao i boramec, biljka zvana mandragora graniči se sa životinjskim carstvom jer krikne kad je čupaju iz zemlje; oni koji čuju taj krik mogu i da polude (Romeo i Julija, IV, 3). Pitagora je nazva antropomorfnom; rimski botaničar Lucije Kolumela polučovekom, a Albert Veliki napisa […]

Continue Reading

Himera [Tema: Fantastična zoologija]

Himera [Tema: Fantastična zoologija]

| December 10, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero) Prva vest o Himeri nalazi se u šestom pevanju Ilijade. Tamo je zapisano da je božanske loze, da je spreda lav, po sredini koza a na kraju zmija; bljuvala je vatru iz usta a ubio ju je, prema predskazanju bogova, lepi Belerofont, Glaukov sin. Lavlja […]

Continue Reading

Nimfe [Tema: Fantastična zoologija]

Nimfe [Tema: Fantastična zoologija]

| November 1, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero) Paracelzus je ograničio njihovo stanište na vode, ali u antička vremena bile su podeljene na vodene i na kopnene Nimfe. Među ovim drugima, neke su stolovale nad šumama. Hamadrijade su nevidljivo obitavale u drveću i umirale su zajedno s njime; za druge se mislilo da […]

Continue Reading

Kineska lisica [Tema: Fantastična zoologija]

Kineska lisica [Tema: Fantastična zoologija]

| September 30, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero) Kod uobičajene zoologije, Kineska lisica se mnogo ne razlikuje od ostalih; to nije slučaj i u Fantastičnoj zoologiji. Statistike su joj odmerile prosek životnog veka između osamsto i hiljadu godina. Smatra se da je zloslutna, a da svaki deo njenog tela ima posebna svojstva. Dovoljno […]

Continue Reading

Grifon [Tema: Fantastična zoologija]

Grifon [Tema: Fantastična zoologija]

| September 3, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero) Izveštavajući o njihovom neprekidnom ratovanju protiv jednookih Arimaspa, Herodot grifone naziva krilatim čudovištima; ništa precizniji nije Plinije kad govori o dugim ušima i kukastim kljunovima ovih „bajoslovnih priča” (X, 70). Možda je još najpodrobniji opis onaj što ga je dao sporni ser Džon Mandevil u […]

Continue Reading

Nesnas [Tema: Fantastična zoologija]

Nesnas [Tema: Fantastična zoologija]

| July 4, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero) Među čudovištima Iskušenja svetog Antuna pojavljuje se i nesnas, koji „ima samo jedno oko, jedan obraz, jednu ruku, jednu nogu, pola tela i pola srca”. Komentator Žan-Klod Margolen piše da je to čudovište skovao Flober, ali ga u prvom tomu Hiljadu i jedne noći Lejn […]

Continue Reading

Životinja koju je Kafka usnio [Tema: Fantastična zoologija]

Životinja koju je Kafka usnio [Tema: Fantastična zoologija]

| June 26, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero) To je životinja veoma velikog repa, dugog i do nekoliko metara, sličnog lisičjem. Pokatkad bih voleo da taj rep držim u ruci, ali to je nemoguće; životinja je vazda u pokretu, a rep stalno vrti tamo-vamo. Ima nečeg kengurskog u toj životinji, ali njena omanja […]

Continue Reading

Kineska fauna [Tema: Fantastična zoologija]

Kineska fauna [Tema: Fantastična zoologija]

| June 4, 2017 | 0 Comments

Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero)   Čijang ljang ima tigrovu glavu, čovekovo lice, četiri kopita, izuzetno duge udove i jednu zvečarku među zubima. Zapadno od Crvene vode živi zver zvana č’ou ti koja ima po jednu glavu sa svake strane. Stanovnici Čuang Toua imaju ljudsku glavu, krila slepog miša i […]

Continue Reading