Tag: priručnik za pevanje i plakanje

Uputstva za penjanje uza stepenice [Tema: Kortasar]

Uputstva za penjanje uza stepenice [Tema: Kortasar]

| January 8, 2015 | 0 Comments

Nikome nije promaklo da se tlo često savija tako da se jedan njegov deo penje pod pravim uglom u odnosu na ravan tla, a sledeći deo zauzima položaj paralelan sa ovom ravni, da bi se zatim ponovo penjao i ta radnja se ponavlja duž spirale ili izlomljene linije do najrazličitijih visina. Naginjući se i stavljajući […]

Continue Reading

Čuvanje uspomena [Tema: Kortasar]

Čuvanje uspomena [Tema: Kortasar]

| November 5, 2014 | 0 Comments

Da bi sačuvali svoje uspomene, fame ih konzerviraju na sledeći način: pošto fiksiraju uspomenu u celini, umotaju je od glave do pete u jedan crni čaršav i naslone uza zid sobe, okačivši joj natpis: “Izlez na Kilm” ili “Frenk Sinatra”. Dok kronopiji, ta neuredna i mlaka bića, ostavljaju uspomene po kući, da slobodno, u veselom […]

Continue Reading

Uputstva sa primerima kako se uplašiti [Tema: Kortasar]

Uputstva sa primerima kako se uplašiti [Tema: Kortasar]

| October 9, 2014 | 0 Comments

U nekom škotskom selu prodaju se knjige sa jednom praznom stranicom izgubljenom u nekom delu svezka. Ako čitalac stigne do te stranice u trenutku kad otkuca tri popodne, umre. Na trgu Kvirinal, u Rimu, postoji izvesna tačka, koju su poznavali samo posvećeni do 19. veka, sa koje se pri punom Mesecu vidi kako se lagano […]

Continue Reading

Uputstva za pevanje [Tema: Kortasar]

Uputstva za pevanje [Tema: Kortasar]

| October 2, 2014 | 0 Comments

Počnite da razbijate ogledala po kući, pustite da vam ruke klonu, gledajte neodređeno u zid, zaboravite se. Pevajte jednu jedinu notu, slušajte iznutra. Ako čujete (ali to će doći mnogo kasnije) nešto kao pejzaž uronjen u strah, sa lomačama između kamenja, sa polunagim šćućurenim prilikama, verujem da ćete biti na dobrom putu, i takođe ako […]

Continue Reading

Uputstva za plakanje [Tema: Kortasar]

Uputstva za plakanje [Tema: Kortasar]

| September 21, 2014 | 0 Comments

Ostavimo po strani pobude i posvetimo se pravilnom načinu plakanja, podrazumevajući pod ovim plač koji ne prerasta u skandal, niti vređa osmeh svojom paralelnošću i nespretnom sličnošću. Osrednji i redovan plač sastoji se u opštem grčenju lica i grčevitom zvuku praćenom suzama i slinama, ove su na kraju, jer plač se završava u trenutku kad […]

Continue Reading

Rasprskavanje kapljica [Tema: Kortasar]

Rasprskavanje kapljica [Tema: Kortasar]

| April 1, 2014 | 0 Comments

Ne razumem, pa to je strašno kako pada kiša. Pada neprestano; napolju je tako gusto i sivo, a po balkonu udara tvrdim kapima, koje čine paf i zalepe se kao ćuške, jedna za drugom, grozno. Upravo se pojavljuje jedna kapljica u visini prozorskog rama, i podrhtava nasuprot nebu koje je rastavlja na hiljadu ugašenih iskri, […]

Continue Reading

Priručnik uputstava za pevanje i plakanje [Tema: Kortasar]

Priručnik uputstava za pevanje i plakanje [Tema: Kortasar]

| March 25, 2014 | 0 Comments

Taj svakidašnji posao smekšavanja cigle probijanje kroz lepljivu masu koja se naziva svet, sudaranje sa paralelopipedom odvratnog imena svakoga jutra, sa belim zadovoljstvom što je sve na svome mestu, ista žena pored tebe, iste cipele, isti ukus iste zubne paste, ista tuga kuća preko puta, i prljavog niza prozora sa natpisom: “Hotel de Belguique”. Prislanjanje […]

Continue Reading