Tag: rani jadi

Rani jadi – Eolska harfa [Tema: Kiš]

Rani jadi – Eolska harfa [Tema: Kiš]

| May 5, 2015 | 0 Comments

Eolska harfa Harfa je instrument koji više od bilo kojeg drugog instrumenta sjedinjuje u sebi srednjovekovnu formulu lepog (perfectio prima) i svrsishodnog (perfectio secunda); da bude dakle lepa na oko, što će reći napravljena po pravilima formalne harmonije; ali, iznad svega, da bude prilagođena svojoj osnovnoj svrsi: da daje prijatan zvuk. U svojoj devetoj godini […]

Continue Reading

Rani jadi – Dečak i pas [Tema: Kiš]

Rani jadi – Dečak i pas [Tema: Kiš]

| April 21, 2015 | 0 Comments

Pas koji govori Rođen sam, po pričanju moje majke, iz jedne njene lakomislene avanture, koja joj je donela sedmoro dece i mnogo bede. Dva moja brata i jedna sestra umrli su odmah po rođenju. A ja sam progledao u kući gospođe Albine Kniper, seoske babice, u godinama rata, početkom jeseni. I moja majka i gospođa […]

Continue Reading

Rani jadi – Iz baršunastog albuma [Tema: Kiš]

Rani jadi – Iz baršunastog albuma [Tema: Kiš]

| April 7, 2015 | 0 Comments

  l …Na šumu se beše naglo spustio mrak. Moja je majka imala neko čudno predosećanje, neku nemirnu slutnju, pa nas povuče za ruku. Džak sa šišarkama teglili smo naizmence, ne želeći da ispustimo tu bogatu berbu, tužnu berbu naše jeseni. Moja se majka nije bila prevarila. Čim smo dospeli nadomak sela, ugledasmo svetlo u […]

Continue Reading

Rani jadi – Čovek koji je dolazio izdaleka [Tema: Kiš]

Rani jadi – Čovek koji je dolazio izdaleka [Tema: Kiš]

| March 31, 2015 | 0 Comments

Tri dana i tri noći su prolazili vojnici ispred naše kuće. Možete li da zamislite koliko je to vojnika kada tri dana i tri noći prolaze ispred vaše kuće bez prestanka! Išli su peške i na kolima, na konjima i kamionima. Tri dana i tri noći. A ja sam celo to vreme stajao u zaklonu […]

Continue Reading

Rani jadi – Konji [Tema: Kiš]

Rani jadi – Konji [Tema: Kiš]

| March 26, 2015 | 0 Comments

Dečak je ležao poleđuške na drvenom sanduku i zurio u oblake dima što su se vukli po tavanici. Iz dima bi se katkad pojavile crne masne grede s kojih se cedila čađ, sjajna i gusta. Iz limenog šporeta vetar bi u naletima isterivao pramenove dima, koji bi za tenutak zalepršali oko visokog tankog čunka, kao […]

Continue Reading

Rani jadi – Kruške [Tema: Kiš]

Rani jadi – Kruške [Tema: Kiš]

| March 20, 2015 | 0 Comments

Seljak se penje na drvo i otresa kruške koje šumno padaju u travu. One zrelije pucaju, i iz njih se izliva njihova tamna utroba boje zrelih smokava. Na njih se ustremljuju ose, opijene slašću. Seljanke, koje kiselo mirišu na znoj, lome kruške preplanulim rukama, tražeći manje zrele, sočnije. Jedan dečak, koji je celo pre podne […]

Continue Reading

Rani jadi – Mačke [Tema: Kiš]

Rani jadi – Mačke [Tema: Kiš]

| March 13, 2015 | 0 Comments

U jorgovanu iza kuće dečak je pronašao četiri slepa mačeta. Mada je po njihovom cviljenju shvatio da ih je neko odvojio od njihove majke, koja ih sada sigurno traži na drugom kraju sela, plačući po krovovima, ipak se ponadao da će ih prisvojiti neka druga mačka, neka mačka usedelica, ili neka mačka nerotkinja ili bilo […]

Continue Reading

Rani jadi – Priča o pečurkama [Tema: Kiš]

Rani jadi – Priča o pečurkama [Tema: Kiš]

| February 20, 2015 | 0 Comments

“Jednostavno, ovde ih niko nije tražio”, reče dečak. “Gospode”, reče gospođa Sam ushićeno i izruči u travu šišarke. Stajali su na proplanku, na samom izlazu iz Grofovske šume. Sunce je oblivalo crvenom svetlošću sasušeno lišće i borove iglice. Mirisalo je na trulo seno i na šumsku smolu. “Ovde ih niko nije tražio”, ponovi dečak. Ali […]

Continue Reading

Dok mu bištu kosu [Tema: Kiš]

Dok mu bištu kosu [Tema: Kiš]

| February 12, 2015 | 0 Comments

“Andi, ostani posle časa”, rekla je gospođa Rigo, njegova učiteljica. Nije kazala: Andreas Sam. Nego samo Andi… Znači opet će morati da joj očisti kokošarnik – ima već dva-tri meseca kako ga nije čistio. I dok su svi lupali klupama, izlazeći, on je sedeo kao postiđen, i mislio je kako će ga gospođa Rigo pozvati […]

Continue Reading

Rani jadi – Zamak osvetljen suncem [Tema: Kiš]

Rani jadi – Zamak osvetljen suncem [Tema: Kiš]

| February 6, 2015 | 0 Comments

Izgubila se Narandža, najlepša među kravama u selu. I on je mora naći po svaku cenu, makar tragao za njom cele noći. Gospodin Molnar ne bi mu to oprostio. Narandža je najbolja među kravama gospodina Molnara. Zato će morati da pretraži celu šumu, pa i dalje ako treba. Reći će Viragu da potera sa svojim […]

Continue Reading