Tag: Sloboda

Umberto Eko: Fašizam – zlo u 11 tačaka

Umberto Eko: Fašizam – zlo u 11 tačaka

| September 10, 2013 | 0 Comments

  U korijenima fašističke psihologije leži opsesija zavjerom, ili još bolje, međunarodnom zavjerom. Ali zavjera mora takođe doći iznutra. Fašističke vlade osuđene su na to da gube ratove jer su nesposobne da ispravno procijene neprijatelja. U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa […]

Continue Reading

Neostvareni san

Neostvareni san

| September 2, 2013 | 0 Comments

28. avgusta navršava se 50 godina od čuvenog Marša na Vašington. Toga dana će nas zasipati slikama Martina Luthera Kinga, citatima iz njegovog „Ja imam san“ i pričama o ulozi Kennedyja, tako da će ostati vrlo malo prostora za kritičku analizu. Problem sa obeležavanjem ovog događaja je u tome što se političko zaveštanje Pokreta za […]

Continue Reading

Mario Vargas Ljosa: Kultura slobode

Mario Vargas Ljosa: Kultura slobode

| August 20, 2013 | 0 Comments

Piše: Mario Vargas Ljosa Naj­e­fekt­niji argu­menti pro­tiv glo­ba­li­za­cije obično nisu u vezi sa eko­no­mi­jom. Uspe­šniji su napadi koji potegnu soci­jalne i etičke teme, i, nada­sve, kul­turne. Takvi argu­menti izro­nili su iz one gužve u Sije­tlu 1999. godine, a u novije vreme čuli smo nji­hove rezo­nance i u Davosu, Bang­koku i Pragu. Oni kažu sledeće: Nesta­nak […]

Continue Reading

Ravnodušnost je najgori stav – Hesel: Pobunite se! (3)

Ravnodušnost je najgori stav – Hesel: Pobunite se! (3)

| July 10, 2013 | 0 Comments

Piše: Stefan Hesel (Stephane Hessel) Ravnodušnost je najgori stav Razlozi za pobunu mogu se danas činiti manje jasnima ili pak svijet previše složenim. Ko upravlja, ko odlučuje? To nije uvijek lako razlučiti među svim strujama koje nama upravljaju. Nemamo više posla s malobrojnom elitom čije djelovanje jasno razumijemo. Ovo je ogroman svijet, za koji ispravno […]

Continue Reading

Bijes je razlog za otpor – Hesel: Pobunite se! (2)

Bijes je razlog za otpor – Hesel: Pobunite se! (2)

| July 9, 2013 | 0 Comments

Piše: Stefan Hesel (Stephane Hessel) Bijes je razlog za otpor Usuđuju se da nam kažu kako država više nema sredstava za održavanje i dalje sprovođenje socijalnih mjera. Ali kako danas može nedostajati novca za održavanje i sprovođenje tih mjera, kada se proizvodnja bogatstava znatno povećala od oslobođenja, razdoblja u kojem je Evropa bila u ruševinama? […]

Continue Reading

Crvena Ema [12] – Odlazak Eme Goldman

Crvena Ema [12] – Odlazak Eme Goldman

| November 20, 2012 | 0 Comments

Sedamnaestog februara 1940. godine Ema Goldman je igrala bridž sa prijateljima kada je odjednom kolabrirala. Srčani napad. Prijatelji kažu da je bila svjesna dok je dolazila ljekarska pomoć. Ležala je na zemlji i nije mogla da govori. Niko to nikada nije uradio. Spriječio Emu Goldman da govori. Nijedna vlada na svijetu nije to mogla da […]

Continue Reading