Tag: svetkovina

Sima Pandurović – Svetkovina

Sima Pandurović – Svetkovina

| April 7, 2018 | 0 Comments

Sišli smo s uma u sjajan dan, Providan, dubok, — nama, draga, znan, I svetkovasmo ocepljenje to Od muka, sumnje, vremena i sto Râna, što krvave ih vređao je svet, — Ljubavi naše plav i nežan cvet. I opet sila zgrnulo se sveta U bolnički nam mirisavi vrt; Posmatra gde se dvoje dragih šeta Srećno, […]

Continue Reading