Tag: tajna učenja

Hipatija [Tema: Tajna učenja]

Hipatija [Tema: Tajna učenja]

| January 11, 2019 | 0 Comments

Sedeći u filozofskoj stolici, koju je prethodno zauzimao njen otac, Teon, matematičar, besmrtna Hipatija je godinama bila centralna figura u aleksandrijskoj školi neoplatonizma. Ta plemenita žena, podjednako čuvena i po dubini svojih učenja i po šarmu svoje ličnosti, koju su građani Aleksandrije voleli, a sudije toga grada često konsultovale, izdvaja se sa stranica istorije kao […]

Continue Reading

Homerov zlatni lanac [Tema: Tajna učenja]

Homerov zlatni lanac [Tema: Tajna učenja]

| January 3, 2019 | 0 Comments

Da li je božansko znanje koje je činilo vrhunski posed paganskog sveštenstva preživelo uništavanje njihovih hramova? Da li je još uvek dostupno čovečanstvu, ili leži zakopano ispod koještarija vekova, sahranjeno unutar samih svetilišta, koja su nekada bila osvetljena njegovim sjajem? Origen piše: ,,U Egiptu filozofi poseduju uzvišeno i tajno znanje o prirodi Boga.“ Šta je […]

Continue Reading