Tag: Tako je govorio Zaratustra

Ne odbacuj od sebe heroja u svojoj duši! [Tema: Niče]

Ne odbacuj od sebe heroja u svojoj duši! [Tema: Niče]

| June 8, 2017 | 0 Comments

  O drvetu na bregu Zaratustrino je oko zapazilo, da ga jedan mladić izbegava. Kada je jedne večeri išao sam po bregovima što okružuju varoš koja se zove »Šarena krava«: gle, u hodu nađe onog mladića gde sedi na slonjen na jedno drvo, i gleda umornim pogledom u dolinu. Zaratustra obuhvati rukama drvo kod kojeg […]

Continue Reading

Od svega što je napisano volim samo ono što je ko krvlju svojom pisao  [Tema: Niče]

Od svega što je napisano volim samo ono što je ko krvlju svojom pisao [Tema: Niče]

| May 31, 2017 | 0 Comments

O bledome zločincu Vi ne ubijate, sudije i žreci, dok živinče glavu ne obori? Evo, bledi je zločinac oborio glavu: iz oka mu govori veliko preziranje. »Moje je Ja nešto što treba prevladati: moje mi je Ja veliko preziranje čovekovo«: tako govori iz toga oka. To mu je bio najuzvišeniji čas, – što je sam […]

Continue Reading

Naposletku su sve tvoje strasti postale vrlinama, i svi tvoji đavoli anđelima  [Tema: Niče]

Naposletku su sve tvoje strasti postale vrlinama, i svi tvoji đavoli anđelima [Tema: Niče]

| May 19, 2017 | 0 Comments

Tako je govorio Zaratustra (5) O prezriteljima tela Prezriteljima tela hoću da kažem šta mislim. Ne ištem da okrenu s učenjem i s poučavanjem, već samo da se odreknu svoga tela – te tako zaćute. »Telo sam i duša« – kaže dete. I što ne bismo govorili kao deca? Ali onaj koji je progledao, koji […]

Continue Reading

Ostati budan, da bi se dobro spavalo [Tema: Niče]

Ostati budan, da bi se dobro spavalo [Tema: Niče]

| April 14, 2017 | 0 Comments

Tako je govorio Zaratustra (4) Zaratustrini govori O tri preobražaja Otkriću vam tri preobražaja duha: kako se duh pretvara u kamilu, a kamila u lava, i naposletku lav u dete. Mnogo teškog ima za duh, za jaki duh, duh voljan da nosi, koji je pun strahopoštovanja: njegova jakost ište ono što je teško, i što […]

Continue Reading

Čovek je konopac, razapet izmedu životinje i natčoveka – konopac iznad ambisa [Tema: Niče]

Čovek je konopac, razapet izmedu životinje i natčoveka – konopac iznad ambisa [Tema: Niče]

| March 26, 2017 | 0 Comments

  Tako je govorio Zaratustra (3) 2. Zaratustra siđe sam dole niz brdo, i niko ga ne srete. Ali kada je ušao u šumu, obrete se pred njime jedan starac, koji je izišao bio iz svoje svete kolibe da nakupi korenja po šumi. I starac ovako progovori Zaratustri: »Nije mi nepoznat ovaj putnik: pre više […]

Continue Reading

Niče: O ljubavi prema bližnjem

Niče: O ljubavi prema bližnjem

| April 7, 2014 | 0 Comments

Privijate se uz bližnjeg, i nazivate to svakojakim lepim imenima. A evo vam kažem: vaša ljubav prema bližnjem nije drugo do vaša rđava ljubav prema sebi samom. Vi tražite spas a kod bližnjeg od vas samih, pa biste da to još nazovete vrlinom: ali ja providim vašu »nesebičnost«. Ti je starije nego Ja; Ti je […]

Continue Reading