Tag: univerzum

Samo veliki um može prirediti veliku nevolju [Tema: Sabato]

Samo veliki um može prirediti veliku nevolju [Tema: Sabato]

| February 26, 2015 | 0 Comments

Heliocentrizam Ideja heliocentrizma je tako jednostavna da bi nas mogao začuditi otpor koji je izazvala u vreme Kopernika. Ima dva razloga koja objašnjavaju tu pojavu. Najpre, ona omalovažava večito bučni antropocentrizam: O God, I could be bounded in a nutshell And count myself a king of infinite space. O, Bože! ja bih mogao biti zatvoren […]

Continue Reading

Širenje univerzuma [Tema: Sabato]

Širenje univerzuma [Tema: Sabato]

| February 15, 2015 | 0 Comments

Ideja o univerzumu koji se širi začela se u raspravi holandskog astronoma V. de Zitera, objavljenoj 1917, koji, dovodeći do kraja Ajnštajnovu teoriju izvlači sledeći zaključak: vreme ne teče istom brzinom na svakom mestu; kada se posmatra sa zemlje, zaostaje sve više i više, dok ne dođe u oblasti u kojima se potpuno zaustavlja. U […]

Continue Reading