Tag: vatra

Vatra koja gori zbog toga da bi se dosegao večni svet [Tema: Hamvaš]

Vatra koja gori zbog toga da bi se dosegao večni svet [Tema: Hamvaš]

| October 23, 2017 | 0 Comments

Katha upanišada Studija Kathaka je jedna od najdocnijih upanišada. Nedostatak ovakvih dela jeste što je čovek lišen svežeg nadahnuća. Prednost je što je uzbuđenje nestalo i autor ima vremena, pošto se zna za gotovo delo, da staloženo izrazi ono što hoće da kaže. Ovde nema takvih delova kao u Čhandogja-upanišadi Tat tvam asi i Budnost […]

Continue Reading