Tag: Vladeta Jerotić

Umetnost stavljanja imaginacije u službu života [Tema: Jung]

Umetnost stavljanja imaginacije u službu života [Tema: Jung]

| November 21, 2017 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Za svaku psihoterapiju neuroza analitički orijentisanu, za Jungovu naročito, proučavanje snova ima bitan značaj za dijagnozu, prognozu i terapiju neurotičnog pacijenta. Mi ćemo se ovde samo kratko osvrnuti na glavne teze Jungovog učenja ο snovima. San se ne može okarakterisati, kao što to Frojd misli, generalnim smanjivanjem psihičke delatnosti i »spuštanjem mentalnog […]

Continue Reading

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

| October 25, 2017 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Ličnost K. G. Junga, živa i dinamična, radoznala i puna energetskog naboja visokog kvaliteta, stalno podložna promeni i zbog toga neuhvatljiva, strogim naučnim okvirima slabo obuzdana, utisnula je ovakvim svojim odlikama snažan pečat u celokupno njegovo učenje. Naš zadatak da objektivno iznesemo glavne smernice Jungovog učenja, koje je i samo tokom njegovog […]

Continue Reading

Vladeta Jerotić: Jungov životni put [Tema: Jung]

Vladeta Jerotić: Jungov životni put [Tema: Jung]

| October 17, 2017 | 0 Comments

  Piše: Vladeta Jerotić   ŽIVOTNI PUT Karl Gustav Jung rođen je 1875. godine u Kesvilu, kanton Turgau, u Švajcarskoj, kao sin protestantskog sveštenika, u znaku »svinje«. Ovo je Jungov sopstveni humoristični komentar, jer u kineskom kalendaru 1875. godina stoji pod ovim znakom, kao simbolom tame. U svome detinjstvu, kako dobro primećuje Herbert Rid (Herbert […]

Continue Reading

On neće nikada biti zdrav sve dok ima ovaj strah [Tema: Kafka]

On neće nikada biti zdrav sve dok ima ovaj strah [Tema: Kafka]

| June 30, 2014 | 0 Comments

  Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – IV Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Može nekome da izgleda pomalo uprošćeno i svojstveno psihijatrima da raznolike teškoće i raznovrsne prepreke sa kojima se susreće i na kojima pada jedan […]

Continue Reading

Kafkin odnos prema ocu odnos je uznemirenog čoveka prema nepoznatom bogu [Tema: Kafka]

Kafkin odnos prema ocu odnos je uznemirenog čoveka prema nepoznatom bogu [Tema: Kafka]

| June 24, 2014 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – III Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Kako je Kafka prošao sa drugim pokušajem i drugom šansom da dostigne željenu samostalnost i otcepljivanje od oca, sa pokušajem zasnivanja braka i sopstvene porodice? […]

Continue Reading

Bez predaka, bez braka, bez potomaka, sa pomamnom žudnjom za precima, brakom i potomstvom [Tema: Kafka]

Bez predaka, bez braka, bez potomaka, sa pomamnom žudnjom za precima, brakom i potomstvom [Tema: Kafka]

| June 18, 2014 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – II Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Prvi put u našem veku čovek je dospeo na jednu raskrsnicu i prekretnicu, u jednu „graničnu situaciju“, na prag susreta sa veoma jakim silama, spoljašnjim […]

Continue Reading

Hronične neuroze Franca Kafke [Tema: Kafka]

Hronične neuroze Franca Kafke [Tema: Kafka]

| June 12, 2014 | 0 Comments

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – I Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Smiluj se na mene, grešan sam do u najskriveniji kutak svoga bića. A imao sam dara, sklonosti koje nisu bile sasvim za preziranje, male dobre […]

Continue Reading

Vladeta Jerotić – Uzgredna razmišljanja

Vladeta Jerotić – Uzgredna razmišljanja

| July 3, 2013 | 0 Comments

Vladeta Jerotić Uzgredna razmišljanja Partenon, Beograd, 2009. Impresija Svaka Jerotićeva knjiga je ljekovito saznanje i blagosloveno obasjanje. Njegov plemeniti um i izvorna mudrost jesu so bljutavom svijetu, svjetlost savremenim i svevremenim mrklinama i životna boja samrtnom sivilu. Nikada dogmata, a svagda Hristonosac, Jerotić u srcu nosi radosna zvona ljubavi, praštanja i smirenoumlja. Jerotić je izabranik […]

Continue Reading