Tag: Žan Bodrijar

Skrivati i pretvarati se da nemamo ono što imamo [Tema: Bodrijar]

Skrivati i pretvarati se da nemamo ono što imamo [Tema: Bodrijar]

| April 3, 2019 | 0 Comments

  Božanska ireferencija slika Skrivati i pretvarati se da nemamo ono što imamo. Simulirati i pretvarati se da imamo ono što nemamo. Ono prvo upućuje na neko prisustvo, ono drugo na neko odsustvo. Ali stvar je složenija, jer simulirati ne znači pretvarati se: „Onaj koji se pretvara da od nečeg boluje može jednostavno da legne […]

Continue Reading

Zavera umetnosti [Tema: Bodrijar]

Zavera umetnosti [Tema: Bodrijar]

| March 26, 2019 | 0 Comments

Žan Bodrijar, Zavera umetnosti Žan Bodrijara smatraju jednim od vodećih savremenih mislilaca bez obzira na brojne zamerke koje mu izvesni filozofi i kritičari  pripisuju.  Originalnošću njegova briljantna zbirka eseja Simulakrumi i simulacija umnogome nadmašuje slične koje su imale za temu  fenomene masovne kulture. Njegova razmišljanja zadiru u temelje ovovremenih događanja, izmenu sistema vrednosti sa kojim se menjaju i neki bitni […]

Continue Reading

Žan Bodrijar: Mitska moć Kalifornije i kraj estetike

Žan Bodrijar: Mitska moć Kalifornije i kraj estetike

| June 4, 2014 | 1 Comment

Zalasci sunca su ogromne duge koje traju jedan sat. Godišnja doba ovde više nemaju smisla: ujutru je proleće, u podne leto, a noći su u pustinji hladne ali nikad nije zima. Nekakva obustavljena večnost vlada tu gde se godina obnavlja svakog dana. S izvesnošću da će tako biti svakog dana, da će u svaki suton […]

Continue Reading