Tag: ženska prava

Anarhistička revolucija i oslobođenje žena [Tema: Anarhizam]

Anarhistička revolucija i oslobođenje žena [Tema: Anarhizam]

| November 2, 2016 | 0 Comments

Anarhistička revolucija i oslobođenje žena (1) Piše: Marta A. Ekelsberg 2005. Kada je došla Republika, mnogi ljudi su krenuli u juriš na zatvore da oslobode zatvorenike; krenula sam i ja, takođe. Neki čovek je vikao: „Abajo la politica! [Dole politika!] Abajo la Guardia Civil! [Dole Civilna garda!]“… i razne druge vrste abajo-a. A onda se […]

Continue Reading