Trijade – Duše i Drvored

| September 25, 2014 | 0 Comments

drvored

Duše

Roje se u košnici neba, pa se jate i mrijeste gdje im je volja. Mijenjaju obličja i mjesta. Guguču sa gugutkama, šarene se među leptirima, krekeću po močvarama, praćakaju se u brzim vodama, dremuckaju u tamnim dubinama.
Lake kao peruška, zatrepere u paučinastoj opni na nekoj grančici, umile u pupolj i cvijet.
Pritaje se u oku, šapuću vam priče.
Možda će ih nekada neko i prepoznati.
Možda će otkriti njihov log.
Prokazane duše postaju teške kao mramor.
I onda se obrušavaju na ovaj prašnjavi svijet.

Drvored

Hercegovac je nekada iz svog rasađa donio fistune lipe.
Načetio ih je dužinom glavne gradske ulice.
Starao se o mladim lipama više nego o sebi.
Bile su mu porodična sreća.
Kada je zamirisao njihov cvijet, zagrcnuo se od plača.
Godinama je izmivao lice radosnicama.
Hercegovac je znao da u krošnjama pjevuše mirisne duše.
I znao je da ih osluškuje prislonjen na stabla drvoreda.

DD

Dočekala me je tog proljeća obogaljena ulica. Poneki patrljak skršenog platana umjesto buja lipa.
Bez mirisa i hladovine ostao je grad. I ja u njemu.
Neke priče o dušama, Hercegovcu i lipama osluškivao sam u lipovom hladu.
Gdje li će se ugnijezditi naše selice?
Teško li je bez šaptača u klupama đaka, na brisanom prostoru.

Tags: , ,

Category: Art

Boris Jovanović

About the Author ()

Boris Jovanović, rođen u Nikšiću. U rodnom gradu voli miris lipa (koje su posjekli) na glavnoj ulici i pivo u samačkom (status nepoznat). Zbog ljubavi prema srpskom jeziku kao mlađi Čarnojević odgegao na mali sjever. Zbog ljubavi prema Nataši nastanio se u Vrnjačkoj Banji ni kriv ni dužan. Vrlo je rijetko otac, a mnogo češće tata Matije i Bogdana. Ponosni je stric. Objavio četiri-pet knjiga. Ima malo više čitalaca nego napisanih knjiga. Nagrađivan (malo ga je sramota, ali mu je to ponekad važno). Navijač Sut(j)eske i Zvijezde. Osobeni znaci: umjetničko-razbojnička fizionomija. Piće: sve manje crnogorskog vina. Država: Srbija i Crna Gora (ili obrnuto). Ima najboljeg druga. I puno knjiga. I malo stripova. I još ponešto...Eto.

Leave a Reply

Art

Trijade – Duše i Drvored

by Boris Jovanović time to read: 1 min
0