Month: July 2017

Jasan Pogled

Pobunjeno čeljade

Uzvišenost savremenog čovjeka je u protestu. Slava onome ko iz protesta spaljuje samog sebe i onima koji izlaze na trgove i protestuju plakatima i parolama osuđujući sebe na represiju i svima onima koji kažu ‘’ne’’egoistima i karijeristima i bezbožnicima. Spasavajući sebe, čovjek može da spase sve. … (Andrej Tarkovski) Pobunjeni […]

Anatomija Fenomena

Besmisao je božanstven [Tema: Pesoa]

19. 3. 1929. U uvali na obali, između priobalnoga gustiša i obrađenih polja, uspinjao sam se iz neizvjesnosti ništavna ponora prema nestalnosti gorljive želje. Nisam trebao birati između žitnih polja i mnogih <>, a daljina se protezala medu čempresima. Čarolija osamljenih riječi, ili složenih prema skladu zvučanja, s prisnim odjecima […]