Month: October 2017

Notes

Crna kutijica

Šta li je sve u nju sta­lo i da li je iz­van nje ne­što osta­lo… i ko će je otvo­ri­ti… da mi je zna­ti… I kad će to bi­ti i ima li se če­lja­de ra­šta na­da­ti kad mu se pri­či­ni da mu je i na­da u cr­noj ku­ti­ji­ci… u la­ki­ra­noj […]

Notes

Jelena Dimitrijević – Sedam mora i tri okeana – putem oko sveta [Knjiga dana]

Književni povratak Jelene J. Dimitrijević, književnice, dobrotvorke i prve srpske svetske putnice U rangu sa Džejmsom Džojsom i Virdžinijom Vulf Sledeći primere Narodne biblioteke Srbije, Karposbuka i Službenog glasnika, izdavačka kuća Laguna se objavljivanjem putopisa Jelene J. Dimitrijević “Sedam mora i tri okeana – Putem oko sveta” . Piše: J. Tasić […]

Anatomija Fenomena

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

Piše: Vladeta Jerotić Ličnost K. G. Junga, živa i dinamična, radoznala i puna energetskog naboja visokog kvaliteta, stalno podložna promeni i zbog toga neuhvatljiva, strogim naučnim okvirima slabo obuzdana, utisnula je ovakvim svojim odlikama snažan pečat u celokupno njegovo učenje. Naš zadatak da objektivno iznesemo glavne smernice Jungovog učenja, koje […]

Anatomija Fenomena

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

Piše: Žan Lakrijer Kad Isus siđe u Pakao, grešnici poslušaše njegove reči i biše svi spaseni. Ali sveci, misleći kao i obično da su stavljeni na iskušenje, odbaciše reč Isusovu i biše svi prokleti. Markion, Antiteze   Devijacije, inverzije, spermatolatrijski obredi i magije, bunila, koji su apanaža aleksandrijskih gnostika, ne […]

Notes

Milutin Uskoković – Došljaci [Knjiga dana]

Došljak i Beograđanin Piše: Igor Marojević   Od svih pet dela Milutina Uskokovića, sa činjenicama iz piščevog kratkog i dinamičnog života najviše se podudara sadržaj oba njegova romana – Došljaci (1910) i Čedomir Ilić (1914). Naročito romanesknog prvenca. Tako se današnjem čitaocu Došljakanameće modifikovan biografski pristup. Glavni junak dela Miloš Kremić potiče iz osiromašene trgovačke […]