Dva Borhesa – Da nismo i mi knjiga koju Neko čita? [Tema: Sabato]

  Bečki kružok je smatrao da je metafizika jedna grana fantastične književnosti. I taj aforizam koji je filozofe dovodio do besa pretvorio se u Borhesovu književnu platformu. U jednom od svojih eseja pripoveda kako je neki mongolski car sanjao nekakvu palatu i naredio da mu se sagradi u skladu sa … Continue reading Dva Borhesa – Da nismo i mi knjiga koju Neko čita? [Tema: Sabato]