Fenomen Trenutka

Gručo Marks

Smatram da je televizija veoma poučna. Svaki put kad neko uključi TV ja odem u drugu sobu da čitam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar: