Anatomija Fenomena

Razgovor sa Danilom Kišom [Tema: Kiš]

Dio intervjua koji je Boro Krivokapić snimio 1982. u okviru svog, sada već čuvenog ciklusa Teleskopija Televizije Beograd (1980-1982)

* Autor Boro Krivokapić, režija Milan Knežević, urednica Zora Korać

* Proizvedeno i emitovano 1982; Re­dakcija programa iz kulture

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar: