Tag: aleksandar loven

Duh koji pleše [Tema: Loven]

Duh koji pleše [Tema: Loven]

| January 29, 2019 | 0 Comments

Piše: Aleksandar Loven Radost je neobično osećanje za odrasle, čiji se životi okreću oko običnih aktivnosti i stvari. Te stvari i aktivnosti ne mogu pružiti zadovoljstvo, ali uzbuđenje u vezi sa njima retko dosegne visine radosti. Glavni razlog za nedostatak radosti u običnim aktivnostima jeste da njih usmerava i vodi ego. Mala deca mogu doživeti […]

Continue Reading

Neuroza kao strah od života [Tema: Loven]

Neuroza kao strah od života [Tema: Loven]

| June 19, 2018 | 0 Comments

  Aleksandar Loven – Strah od života Uvod Neuroza se obično ne definiše kao strah od života, ali ona je upravo to. Neurotična osoba se boji otvoriti svoje srce prema ljubavi, boji se posegnuti ili udariti, boji se biti u potpunosti ono što jeste. Te strahove možemo objasniti psihološki. Ako otvorimo srce za ljubav postajemo […]

Continue Reading

Princip zadovoljstva [Tema: Loven]

Princip zadovoljstva [Tema: Loven]

| May 22, 2018 | 0 Comments

  Primarna orijentacija života je prema zadovoljstvu, a što dalje od bola. To je bioenergetska orijentacija, jer na telesnom nivou zadovoljstvo unapređuje život  i dobrobit organizma. Bol se, kao što svi znamo, doživljava kao pretnja integritetu organizma. Otvaramo se i spontano posežemo ka zadovoljstvu, a skupljamo se i povlačimo iz situacije koja je bolna. Međutim, […]

Continue Reading

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

Većina ljudi živi u strahu da bude potpuno živa [Tema: Loven]

| January 2, 2018 | 0 Comments

      Anksioznost Funkcija psihičkih i telesnih odbrana, o kojima sam govorio u prethodnom delu, je da zaštiti čoveka od anksioznosti. Najozbiljnija anksioznost je povezana sa poremećajima u funkcionisanju srca. Već sam pominjao da svaka nepravilnost srčanog ritma ima taj efekat. Ali, takođe je tačno da će svako ometanje procesa disanja proizvesti anksioznost. Svako […]

Continue Reading

Tužno je gledati kako neki ljudi izgledaju više mrtvi nego živ [Tema: Loven]

Tužno je gledati kako neki ljudi izgledaju više mrtvi nego živ [Tema: Loven]

| November 25, 2017 | 0 Comments

Moj lični put u otkrivanje sebe, od perioda kada sam imao prvu seansu sa Rajhom pa do danas, obuhvata period od trideset godina. Što se tiče iskustva koje sam opisao u prethodnom delu, mogu reći da sam utrošio trideset godina da dosegnem svoje srce. Ali, to nije u potpunosti tačno. Moje srce je bilo mnogo […]

Continue Reading

Srce je centar ili jezgro života, a njime vlada ljubav [Tema: Loven]

Srce je centar ili jezgro života, a njime vlada ljubav [Tema: Loven]

| October 29, 2017 | 0 Comments

Jedno drugo iskustvo je relevantno za ovu priču. Pre otprilike dve godine upoznao sam nastavnicu pevanja koja je bila u toku sa bioenergetskim pojmovima i razumevala je značaj uloge glasa u izražavanju. Ranije sam pomenuo osećanje da mi je majka presekla gušu. To mi je stvaralo teškoće u pričanju, plakanju, ali naročito u pevanju. Uvek […]

Continue Reading

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

| September 28, 2017 | 0 Comments

Bioenergetika IV Bioenergetska terapija   Bioenergetika se ne smatra samo terapijom, kao što ni psihoanaliza nije ograničena isključivo na, analitički tretman emocionalnih poremećaja. Obe discipline se interesuju za razvoj ljudske ličnosti i nastoje da shvate razvoj zavisno od socijalne situacije u kojoj se on odvija. Ipak, terapija i analiza su kamen-temeljci na kojima stoji ovo […]

Continue Reading

Telesni znaci i izražavanje [Tema: Loven]

Telesni znaci i izražavanje [Tema: Loven]

| September 14, 2017 | 0 Comments

Jezik tela se zove neverbalna komunikacija. Danas za to postoji prilično interesovanje, jer je shvaćeno da telesno izražavanje nudi ogroman broj informacija. Ton glasa ili telesni izgled često imaju veći uticaj nego reči koje osoba izgovara. Kada sam bio mlad deca su pevala refren „Štapovi i kamenje mogu polomiti moje kosti, ali nadimak me ne […]

Continue Reading

Da bi neko imao dobar položaj tela, mora biti uzemljen [Tema: Loven]

Da bi neko imao dobar položaj tela, mora biti uzemljen [Tema: Loven]

| August 21, 2017 | 0 Comments

 Bioenergetika (12) Treće glavno polje interakcije je odnos osobe sa podlogom na kojoj stoji. Svaki položaj koji zauzimamo, svaki korak koji napravimo sadrži taj odnos. Za razliku od riba i ptica, mi se osećamo kod kuće kada smo na terra firma. I za razliku od drugih sisara, stojimo i krećemo se na dve noge. Taj […]

Continue Reading

Da li neko može zaista poznavati drugu osobu ne dodirujući je?  [Tema: Loven]

Da li neko može zaista poznavati drugu osobu ne dodirujući je? [Tema: Loven]

| June 2, 2017 | 0 Comments

Bioenergetika (10)   Interakcija sa životom Kako se krećemo od srca prema periferiji tela, tako ćemo razmatrati one organe koji komuniciraju sa sredinom. Jezik tela je pun izraza koji proizlaze iz proprioceptivne svesnosti o njihovim funkcijama. Ta izražavanja su tako bogata u slikovitosti da onaj ko proučava ljudsku ličnost ne može da ih ignoriše. Treba […]

Continue Reading