Notes

Notes

Ernesto Kardenal, psalmist našeg veka

Umro je stari hrišćanski sveštenik, kakvog pre njega nije bilo i kakvog posle njega teško da može biti, jedinstveni marksistički psalmista Ernesto Kardenal, sa blagim, budističkim osmehom na veđama i usnama koji je upio od velečasnog Tomasa Mertona, svog mentora, mudar kao Homer, vešt kao Ezra Paund, koji su mu […]

Notes

Dušan Pajin – Mirča Elijade – velikan XX veka

Mirča Elijade (Mircea Eliade) bio je nezaboravna ličnost, a svojim životom je opisao veliku fizičku i kulturnu putanju – od Rumunije, preko Indije, do Pariza i Čikaga, u kome je tokom tridesetogodišnje akademske karijere ostvario završna dela u svom magnum opusu. Prevođen je i objavljivan širom sveta, a i kod […]

Notes

Leon Uris – Vestern, Geto, Bliski istok

Pred kraj osamdesetih ili početkom devedesetih godina prošlog vijeka, u ono vrijeme dok je svijet još bio podijeljen makar i fantomskim berlinskim zidom, a internet bijaše tek vojno sredstvo veze, jedan je filmski kritičar ovdašnji napisao in memoriam glumcu Burtu Lancesteru, a da je ovaj još bio živ i zdrav. Ovu je anegdotu […]

Notes

Platon ili prozak? Šopenhauer!

Svi znamo priču o Volteru Vajtu. Dobrica kojeg su čitav život iskorištavali, srednjoškolski profesor hemije kome je najbolji drug ukrao ideju i obogatio se na njoj saznaje da mu je preostala još godina dana života. Prvobitni šok i očaj preobražava se u osjećanje enormne slobode. Volter shvata da je čitav […]

Notes

Post scriptum romana Sjaj autora Vuksana Vuksanovića

Post scriptum romana Sjaj autora Vuksana Vuksanovića (CID, 2021.) Filozofija zapadne i istočne misli je ontologija maštarija, metafizika bez milosti i koncepta djeteta. Filozofija okrutnosti je, putem metafizike i politike, transformisana u biopolitiku. Biopolitika je na Zapadu formirala ideologije i dovela do razvoja humanističkih nauka. Suviše kasno dolazi znanje o […]

Notes

Olga Tokarčuk – Kako nastaje rod

Ako je stvarnost vrsta šatora razapetog preko metalnih nosača pojmova, misaonih navika i ideja, onda knjiga Džudit Batler pogađa u jedan od njegovih stubova nosača, u njegovu osovinu. Udarac je toliko snažan da se sve klima, a šatorsko krilo talasa i iščezava njegova poznata nam forma. Zatim na naše oči […]

Notes

Vilijam Blejk – Izreke iz pakla

Izreke pakla Izbor Vozi svoju zapregu i svoj plug preko kostiju mrtvih. Put preteranosti vodi u zamak mudrosti. Oprezna pamet je bogata, ružna, stara devojka kojoj se udvara Nemoć. Onaj ko priželjkuje a ne čini, hrani kugu. Presečeni crv prašta plugu. Utopi u reku onoga koji voli vodu. Luda ne […]

Notes

Joanne Shaw Taylor – White Sugar

JOANNE SHAW TAYLOR  ’’White sugar”(2009) ‘’Blue angel of British blues”       Joanne Shaw Taylor kreativan je i nadahnjujući, više nego inspirativan i dojmljiv muzički fenomen moderne generacije blues rockera. Moj prvi susret sa ovim plavokosim, senzibilnim i neodoljivo inspirativnim  anđelom modernog blues zvuka bio je više nego fascinantan i dojmljiv […]

Notes

Česlav Miloš – Saligia

S uperbia A varitia L uxuria I nvidia G ula I ra A cedia U srednjem veku reč saligia činila su prva slova sedam glavnih grehova. Ona je smatrana dvostruko korisnom, jer je omogućavala da se lako imenuje i zapamti sedam grehova, tačnije, mana (vitia capitalia) i isticala je njihovu […]