Notes

Notes

Poezija i magija

Najveći portugalski pjesnik, Fernando Pesoa, pored izmišljanja svojih alternativnih ličnosti i heteronima imao je još jednu veliku strast: astrologiju. Lišen zanimanja,  porodice  i imetka  (“zvijezde mi nisu dopustile da budem ništavan, svakidašnji i oporeziv”), jedno vrijeme se čak zanosio mišlju da se profesionalno bavi izradom horoskopa. Zanimljivo je da je […]

Notes

Hana Arent – mišljenje bez oslonca

Prikaz knjiga: 1. Samantha Rose Hill, „Hannah Arendt“, Reaktion 2021; 2. Hannah Arendt, „Rahel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman / Rahel Varnhagen: Život jedne nemačke Jevrejke“, New York Review of Books 2022; 3. Dana Villa, „Arendt“, Routledge 2021; 4. D. N. Rodowick, „An Education in Judgment: Hannah Arendt and the Humanities / […]

Notes

Hajdeger – Pet stavova o umetnosti

Zašto umetnost ima odlučujući značaj za zadatak zasnivanja principa novog postavljanja vrednosti? Sada ćemo prvo da ispitamo prvu oznaku iz Ničeovog sveukupnog shvatanja suštine umetnosti, time što na osnovu važnijih potvrda po redu ispostavljamo pet stavova o umetnosti. Zašto umetnost ima odlučujući značaj za zadatak zasnivanja principa novog postavljanja vrednosti? […]

Notes

Vladeta Jerotić – Kad je zdrav duh, zdravo je i telo

Čovek, ni kao duhovno ni kao telesno biće, nije zdravo biće. Sa čovekovim padom pala je i sva priroda, pa iz “kraljevstva prirode”, prema rečima velikog srednjevekovnog lekara i filosofa, Paracelzusa, “dolaze bolesti, kao što iz kraljevstva duha dolaze lečenja”. Iako narod voli da kaže za nekog čoveka da je […]

Notes

Paracelzus – otac farmacije

Delo Učenje iz knjige Prirode koje je napisao Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelzus tvorac Šveden bitera i osnivač farmacije Paracelzus ili Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim rođen je u Švajcarskoj u Ajnzdilenu 1493. godine, a umro je 1541. godine u Salcburgu. Ovaj savremenik Mikelanđela, Kopernika, Leonarda, Rafaela, Lutera i […]

Notes

Ernesto Kardenal, psalmist našeg veka

Umro je stari hrišćanski sveštenik, kakvog pre njega nije bilo i kakvog posle njega teško da može biti, jedinstveni marksistički psalmista Ernesto Kardenal, sa blagim, budističkim osmehom na veđama i usnama koji je upio od velečasnog Tomasa Mertona, svog mentora, mudar kao Homer, vešt kao Ezra Paund, koji su mu […]

Notes

Dušan Pajin – Mirča Elijade – velikan XX veka

Mirča Elijade (Mircea Eliade) bio je nezaboravna ličnost, a svojim životom je opisao veliku fizičku i kulturnu putanju – od Rumunije, preko Indije, do Pariza i Čikaga, u kome je tokom tridesetogodišnje akademske karijere ostvario završna dela u svom magnum opusu. Prevođen je i objavljivan širom sveta, a i kod […]

Notes

Leon Uris – Vestern, Geto, Bliski istok

Pred kraj osamdesetih ili početkom devedesetih godina prošlog vijeka, u ono vrijeme dok je svijet još bio podijeljen makar i fantomskim berlinskim zidom, a internet bijaše tek vojno sredstvo veze, jedan je filmski kritičar ovdašnji napisao in memoriam glumcu Burtu Lancesteru, a da je ovaj još bio živ i zdrav. Ovu je anegdotu […]