Notes

Notes

Žak Ransijer – Sudbina ne postoji

Razgovor vodio Stevan Bradić Žak Ransijer (1940) je jedan od najznačajnijih savremenih francuskih filozofa sa značajnom globalnom recepcijom. Jednako kao i njegov kolega Alen Badju bio je učenik Luja Altisera, sa kojim je tokom druge polovine revolucionarnih šezdesetih učestvovao u pisanju čuvenog dela Kako čitati kapital? (u pisanju je sa […]

Notes

Slobodan kao ptica by Lennon & The Beatles

Temeljenu na demo snimku iz 1977. koji je John Lennon snimio u New Yorku, pesmu Free As A Bird su dovršila ostala tri Beatlesa 17 godina kasnije – tokom februara i marta 1994.. Pesma je objavljena kao glavni singl (uz još jednu obradu Lennonovog demo snimka, nastalog takođe u New […]

Notes

Skice za fado

Lisabon je grad beskrajne svetlosti i kiše, naslonjen na okean. Kad kiša stane, kaldrma četvrti Alfama za tren postane suva, dok atlantska zapara ostaje u kućama. Stepeništa i stanovi u zgradama iz kolonijalnog vremena, uostalom, odavno su poprimili stalnu temperaturu, neosetljivu na doba godine i dana. Fasade u raznobojnim keramičkim […]

Notes

Basara – Slovo za Gorana

Ovo sada će da bude bolje kad se dogodi nešto gore – tako mi je u prošli ponedeljak napisao u SMS-u Goran Petrović, kao da je slutio da će se dogoditi ono najgore, koje se, nažalost, u petak i dogodilo. Goran je umro. Netipično za njega – naglo, na brzinu. […]

Notes

Tel Quel

Epoha teorije započinje analizom materijalnih uslova i zatim, granica pisanja, mišljenja, stvaranja i ponašanja u polju umetnosti, kulture i društva. Novi pojam “teorije” nije označio postavljanje i izvođenje novih naučnih ili paranaučnih sistema mišljenja i sistema o mišljenju na način tradicije zapadne filozofije i humanističkih nauka, već, pre svega, praksu […]

Notes

Sloterdajk – Pravila za ljudski vrt

Odgovor na Hajdegerovo »Pismo o humanizmu« Knjige su, primetio je jednom pesnik Žan Paul, debela pisma (Briefe) prijateljima. Ovom rečenicom on je suštinu i funkciju humanizma jezgrovito i ljupko nazvao pravim imenom: humanizam je telekomunikacija u mediju pisma (Schrift), telekomunikacija koja stvara prijateljstva. Ono što se od Ciceronovog vremena naziva […]

Notes

O rođenju etosa

„Sva stvorenja u sebi nose negaciju: jedno negira da drugo postoji. Bog je, međutim, negacija negacije …“ Majster Ekhart Zamislite da ste se obreli u sobi, iza zidova, koji neće propustiti nikakav krik. Vezani ste, nemoćni, goli. Ne vidite sunce. I nikada ga više nećete videti. Lampu, koja vam sija […]

Notes

Ciceron – Pisma prijateljima

Tulije pozdravlja svoju Terenciju, Tulijicu i Cicerona Započeto u Solunu, završeno u Draču, 25. novembra 58. pre n.e. Mnogi mi pišu, a svi pričaju da su tvoja hrabrost i čvrstina neverovatni i da si neumorna i duhom i telom.1 Jadan li sam ja! Da baš ti, tako čestita, pouzdana, poštena […]