Skorašnji članci

Notes

Jacques Lacan – Subjekt

SUBJEKT Jacques Lacan Termin „subjekt“ je prisutan od samoga početka u Lacanovim psihoanalitičkim spisima(1), a od 1945. zauzima istaknuto, štoviše centralno mjesto u Lacanu djelu. To je distinktivna odlika Lacanova djela, s obzirom da termin „subjekt“ ne čini sastavni dio Freudova teoretskoga vokabulara, već se više asocira s filozofskim, pravnim […]

Notes

Iz rata u brodolom – poezija Klaudije Pičino

 (Figure zamijenjenih uloga) Poezija italijanske pjesnikinje, Klaudije Pičino, poigrava se sa rodnim kategorijama, kao osobenim poetičko-stilskim prosedeom po kojem je autorka poznata, kako u prevodima na naš jezik, tako i na njenom, maternjem. Niče je jednom zapisao: „Da. Život je žena“! Egzaltirano priznanje čuvenog filosofa koji koji se smatra za […]

Anatomija Fenomena

Tesla, mladost [Tema: Tesla]

OTAC Lijepi fenomen Šta je ovaj svijet? Šta je razlog postojanju? Takve misli su se, kao mačići, igrale u glavi Milutina Tesle. Neminovno, dolazio je do poslednjeg, strašnog pitanja – šta je “šta”? Tu bi misao ugasla, i sveštenik bi osetio vrtoglavicu. – Misao ljudska je praktičan instrument – zaključio je Milutin Tesla. – Misao je kao […]

Art

Večiti nesporazum između mene i njih

Večiti nesporazum između mene i njih. Pogrešno protumačenih odgovora. Kad bol zavrišti a ja ga ućutkam jednim pokretom – da ne diše, ne gleda.Šijem mu novu odeću vraćam u život. A strepim da mi ga ne ukradu,pretvore u veselog igrača, u klovna, u lice koje sam imala. Ovako bolešljiva spremajući […]

Anatomija Fenomena

Zlostavljanje [Tema: Andrić]

Svi su se izjasnili protiv Anice. Ne samo komšiluk i poznanici i prijatelji nego, sa malm izuzecima, i njena porodica. Njen otac je nije primio u kuću one septembarske večeri kad je odbegla od muža, i docnije joj je poručio da u njegovoj kući nema mesta za besnulje-pobegulje koje “traže […]

Bez kategorije

Jaša Grobarov – Krstio bih jariće

Zovem se Grobarov. Predstavljam se radi formalnosti. Inače, možete me pronaći u svakom drvetu koje lista. A znate gde ne možete da me pronađete? Reći ću vam i to. Ne možete da me pronađete u preduzeću za drebankom, na fakultetu pred šalterom za overavanje semestara, na sednici radničkog saveta, ili […]

Notes

Cvetajeva – Rilkeu

Duboko se zagnjuriti u sebe i posle mnogo dana ili godina-jedoim-iznenada-vratiti se kao vodoskok, pretvoriti dubinu u visinu, preboljenu, preobraženu. Ali, ništa ne pričati:tome sam pisala, ovoga sam ljubila.Raduj se, uskoro će svemu kraj.govori moja duša usnama.Zagrliti drvo ili čoveka-za mene je isto.Jeste isto. To je jedna strana. A sada […]

Notes

Vreme nauke – Devetnaest

“U osnovi čitavog modernog pogleda na svijet, leži iluzija da su takozvani prirodni zakoni objašnjenja prirodnih pojava” (Tractatus, 6.371). Do ovog zagonetnog i naoko zabrinjavajućeg zaključka svojevremeno je došao jedan od rodonačelnika analitičke filozofije, genijalni austrijski filozof Ludvig Vitgenštajn (1889-1951) i zabeležio ga u jedinoj knjizi koju je objavio tokom […]

Hronike Otpora

Ministarstvo kulture otpora

Intervju Merime Omeragić sa Dubravkom Ugrešić za festival „Drugarice – žene i ženski kolektivi na postjugoslovenskoj sceni“, održanom u Podgorici od 4. do 9. juna 2021. Za objavljivanje na Peščaniku intervju je prepravljen i dopunjen. 1. Deformirana optika Koliko „deformirana optika“, koju spominjete u jednom od vaših ključnih eseja „Pitanja optike“ […]