Jasan Pogled

Jasan Pogled

Dubravka Ugrešić – Konfiskacija kulture

Povodom smrti Dubravke Ugrešić (1949 – 2023) ponavljamo esej koji je autorka pročitala na skupu „Muzealizacija Jugoslavije“ 2. decembra 2018. u Domu omladine u Beogradu. Ovaj tekst želim posvetiti mom velikom prijatelju, nedavno preminulom Goranu Stefanovskom, koji je u svojim dramama, ali osobito u svojim esejima, opisao to stanje egzila […]

Jasan Pogled

Ima li što dobro u vezi s muškarcima?

Ovaj je govor održan na sastanku Američke udruge psihologa u San Franciscu, 24. kolovoza 2007., a dio je dalekosežnog projekta o razumijevanja ljudskog djelovanja i odnosa kulture prema ponašanju Vjerojatno mislite da će govor naslovljen Ima li što dobro u vezi s muškarcima? biti kratak govor! U svemu napisanom u novije doba […]

Jasan Pogled

Um može biti ili izvor ropstva ili izvor slobode – Izreke o jogi (13)

I, 5: vrttayah pancatayyah klištaklištah. »Obrta« ima pet vrsta. [Neki od njih] su »ometajući« (klišta) [po process samoprepoznavanja subjekta] neki to nisu (aklišta). I, 6: pramanaviparyayavikalpanidrasmrtayah. Istinosna spoznaja, zabluda, »afektivno uživljavanje u imaginativnom« (vikalpa), spavanje i sećanje [čine tih pet »obrta«]. Um može biti ili izvor ropstva ili izvor slobode. […]