Jasan Pogled

Jasan Pogled

Potpuni napor ili predanost – Izreke o jogi (72)

Poglavlje 3 POTPUNI NAPOR ILI PREDANOST Izlaganje 3. januara 1975. u Buddha dvorani. I, 21: tivrasamveganamasannah. Onima koji žarko žele [asamprajnatasamadhi] je na domaku. I, 22: mrdumadhyadhimatratvat tato ‘pi višešah. Postoji nadalje [u relaciji jogin – samadhi pedagoški relevantna] razlika [s obzirom na činjenicu] nedovoljnosti, odmerenosti ili prekomernosti [joginove motivacije]. […]

Jasan Pogled

Đorđe Kadijević – Mi smo jednostavno sami sebe pojeli

Malo je intelektualaca na prostoru bivše Jugoslavije, ako uopšte postoje, kao što je Đorđe Kadijević, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti, likovni kritičar, univerzitetski profesor… Punoća Kadijevićevog duha ogleda se u svakoj njegovoj reči, brižno odabranoj čak i kad se obraća iz bolesničke postelje Urgentnog centra, gde se zatekao zbog pneumonije, pobedivši […]