Tag: BDP

Konkurs Beogradskog dramskog pozorišta za dramski prvenac

Konkurs Beogradskog dramskog pozorišta za dramski prvenac

| September 14, 2013 | 0 Comments

Beogradsko dramsko pozorište raspisalo je treći Konkurs za dramski prvenac, namenjen svim autorima čiji dramski tekstovi do sad nisu bili izvodjeni, ekranizovani, niti objavljivani. Prethodni konkursi, prema navodima BDP-a, pokazali su da postoji veliko interesovanje autora, ali i oscilacije u kvalitetu pristiglih radova. Koliko su posle prvog Konkursa čak dva teksta bila uspešno inscenirana – […]

Continue Reading

U potpalublju (GDP versus BDP)

U potpalublju (GDP versus BDP)

| April 13, 2013 | 0 Comments

GDP je engleska skraćenica za Bruto domaći proizvod. On se definiše kao suma svih proizvedenih dobara i usluga u toku jedne godine u jednoj zemlji. Na našem jeziku skraćenica može značiti Bezbroj Domaćih Problema. Tako je od 1989. do danas, s tim što je rast stvarnog GDP-ja u obrnutoj proporciji sa Brojem Domaćih Problema. Statistika […]

Continue Reading