Author: Bash

Anatomija Fenomena

Dinamika žanra Miloša Crnjanskog u dnevnim listovima (1918–1941) [Tema: Crnjanski]

Žanr je književna ustanova u kojoj unutrašnje konvencije i merila za određivanje uvek mogu biti podložne promenama. Žanr se određuje prema vrsti jezika/stila (umetnički, svakodnevni, jezik profesije), formi, stilu, obimu i predmetu/temi o kojoj autor piše. Nije nevažno da li se tekstovi objavljuju u dnevnoj štampi, nedeljnoj ili periodičnoj. Pisac […]

Notes

Crnjanski i Njegoš [Tema: Crnjanski]

U kom smislu možemo govoriti o srodnosti između tako naglašeno modernog pisca kakav je Crnjanski sa klasičnim pesnikom koji uvek obeležava rezultantu jednog dalekosežnog istorijsko-duhovnog kretanja: kao što to čini Njegoš? Odakle uopšte jedno takvo prepoznavanje? Šta bi ga moglo opravdati? Kakva je putanja kulture označena ovim pesničkim prepoznavanjem? U […]

Notes

To i samo to – Džon Apdajk

Krajem novembra prošle godine u knjižari u bečkoj Mariahilferštrase dugo sam mjerkao Apdajkovu knjigu eseja Due Considerations. Najsvježiji nefikcijski Apdajk, pozamašni tom od punih sedam stotina stranica, koštao je dvadeset i sedam eura. Čitala mi se ta knjiga i želio sam je kupiti. A opet, knjiga je djelovala preglomazno da bih s […]

Notes

Primo Levi – Potonuli i spaseni [Knjiga dana]

Izdavač: Klio, Beograd Prve vesti o nacističkim logorima počele su da se šire tokom presudne 1942. godine. Bile su neodređene, ali u jednoj stvari saglasne: govorile su o pokolju čije su razmere bile tako velike, okrutnost tako naglašena a obrazloženja tako nesuvisla da je javnost težila da ih odbaci zbog […]

Notes

Slavimo nepripadajuće, drugačije, odmetnike, čudake

Dugo sam verovao, to je možda moja verzija verovanja ser Darija Kserksa Kame, da postoji četvrta funkcija izopštenosti – da u svakoj generaciji ima nekoliko duša, nazovite ih srećnicima ili prokletima, koje su prosto rođene tako da ne pripadaju, koje dolaze na svet poluodvojene, ako hoćete, bez čvrste veze sa […]