Tag: asimilacija

Hronike Otpora

Obnova borbe protiv asimilacije

“…Biti kvir znači boriti se protiv rasizma, patrijarhata, bogatih. Biti kvir znači preispitivati ulogu koju bijeli kvir pojedinci imaju u izmještanju siromašnih ljudi drugih rasa. Biti kvir znači uzeti bogatima, podijeliti ukradeni plijen i pritom se cijelo vrijeme smijati. Kada to kažemo, nema sumnje da neki kvir pojedinci održavaju isti […]