Tag: asta šajb

Anatomija Fenomena

Od katastrofe do katastrofe [Tema: Bernhard]

(razgovarala Asta Šajb) Kad čovek pokuša da sazna nešto o Bernhardu iz arhivskog materijala, nađe se u složenoj situaciji. Lako može da naiđe na kvalifikovanje ovog pisca kao „velikog tvrdoglavog usamljenika“, „humorističnog tragičara“, „mizantropa rođenog za državni aparat“, „zlovoljnog virtuoza očaja“, „vodenicu koja melje mizantropske reči“, itd. Ali ko je […]