Tag: biblioterapija

Notes

Čitanje kao lek

Na sastanku čitalačke grupe u Berkenhedu, 9 žena i dva muškarca zagledani su u tekst Zimske bajke, 1. čin, scena 2, u kojoj Leont i njegova žena Hermiona nagovaraju svog gosta Poliksena da ne žuri natrag u Češku. Ponekad jezik nije sasvim razumljiv: šta na primer znači „pa će on iz […]