Tag: Calvin Tomkins

Notes

Popodnevni razgovori sa Marselom Dišanom – 5

Dodatak U nastavku, dva dokumenta, od kojih se jedan spominje u razgovorima, a drugi direktno nadovezuje na njih: originalna verzija predavanja „Povodom redimejda“ i predavanje na temu „Kuda sada idemo“, oba iz 1961. Povodom „redimejda“ Sa osvrtom na Simpozijum „Umetnost asamblaža“ i odlomcima iz diskusije (1961) Jedno veče u Njujorku […]

Notes

Popodnevni razgovori s Marselom Dišanom – 1

Tekst sa zadnjih korica štampanog izdanja „Godine 1964. Kalvin Tomkins je proveo nekoliko popodneva u razgovorima sa Marselom Dišanom, u njegovom stanu u Desetoj ulici u Njujorku. Ležeran, ali pronicljiv, Dišan se otkriva kao čovek i umetnik koga su njegovi ludički životni principi oslobodili da stvara umetnost koja je bila […]