Tag: Čas anatomije

Anatomija Fenomena

Čas anatomije – Psi laju a karavan prolazi [Tema: Kiš]

Probni kamen činjenica Šizopsihologija “Moderna forma fantastike jeste erudicija”, rečeno je povodom Borhesa, ako se ne varam. Ova kratka konstatacija sadrži, međutim, čitavu jednu poetiku moderne literature i, rekao bih, ta je navedena formulacija zapravo temelj celokupne moderne literature. Šta se tom formulom želi reći? Da je vreme izmišljanja prošlo, […]