Tag: darma

Notes

Točak Darme – slikoviti prikaz Budinog učenja

  Točak Darme je jedan od najstarijih i najvažnijih budističkih simbola, jer predstavlja Budino učenje. Okretanje točka je metafora brzih duhovnih promena nastalih učenjima Bude. On zauzima središnje mesto u hinduizmu, đainizmu i budizmu, koji se zbog toga nazivaju darmičkim religijama. Darma je višeznačan pojam indijske filozofije. Nastao je iz […]