Tag: e knjige

Konkursi

Konkurs za elektronske knjige

EE (E-BOOK EDITIONS, www.e-knjige.org) raspisuje konkurs za rukopise romana i zbirki priča na sprpskom, hrvatskom, bošnjačkom ili crnogorskom jeziku. Sa autorima odabranih naslova biće potpisan ugovor o izdavanju i distribuciji elektronskih knjiga, knjige postavljene na Amazon i Barnes & Noble, a autorima ponuđeni tantjemi od 10 do 15%. Na konkursu mogu […]