Tag: Elis Bektaš

Art

Romančić o krojaču koji je ubio sedam jednim udarcem

                                                                                            o krojaču jednom pripovijest je ova                                                                                             koji svojoj smrti dugi kaftan skroji                                                                                             ko svitac po svitac grijeh po grijeh se roji                                                                                             na polju sa cvijećem slučaja i snova suditi je lahko kad se malo znade                                                                                             puno znati opet pregolem je tovar                                                                                             u neznanju blaženi […]

Art

Smokva

  Ludog Josifa Haviju djeca su salijetala pitanjem „Juso, šta ima u Beču?”, a on im odgovarao: “Jeo nar, prde car, hej, haj, zer-belaj!” Od dječijeg smijeha bubrila je slast u smokvama, a od Jusina treslo se i zveckalo sunce u Bregavi. Ludom Josifu Haviji niko nije mogao odrediti godine, […]

Art

Cvetajeva

  premda je tvoja nevinost čvrsto dokazana ja bih te čitaoče ipak pomilovao pod uslovom da si hirurg koji će mi iz grudi iščupati marinine riječi i da si diler od čijeg ću opijuma zaboraviti tu bol i stid zbog ožiljaka koji mi ne dopušta da se obnažim ni pred […]