Tag: Embahade

Anatomija Fenomena

Balug i ubistvo Stjepana Radića [Tema: Crnjanski]

Embahade (10) 1 U ranijem poglavlju Embahada opisao sam odnos našeg kapućehaje u Berlinu i nemačkog ministra spoljnih poslova, Štrezemana. U ovom pogiavlju, opisaću Baluga, u jednom, teškom, teatralnom, momentu njegovog boravka u Berlinu, prilikom atentata, u Skupštini, na šefa Hrvatske seljačke stranke. 2 Prvu vest o krvoproliću u Skupštini, […]

Ambasador Francuske u Berlinu Andre Fransoa Ponse
Anatomija Fenomena

U slavu Anđelka [Tema: Crnjanski]

Embahade (9)   1 Čitalac ranijih poglavlja mojih Embahada sad već zna našu embahadu u Berlinu, godine 1928/29, za vreme poslanika Živojina Balugdžića. Upoznao je i Baluga. Rekao sam o njemu onoliko, koliko je bilo potrebno, a rekao, ponešto, i o ranijem životu našeg poslednjeg kapućehaje. Vreme je sad da […]